nieuws

Drie alternatieven voor N361

infra 17

Drie alternatieven voor N361

De provincie Groningen heeft drie alternatieven gepresenteerd om de verkeerssituatie op de N361 te verbeteren.

Bij twee van deze verbetermogelijkheden is uitgegaan van een nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. In het derde alternatief worden alleen de fietsroutes verbeterd. Verbetering van de route vanaf de N361 naar de noordelijke ringweg is noodzakelijk omdat de huidige situatie niet deugt. Zo kan het verkeer bij de aansluiting Noorderhoogebrug niet alle richtingen op waardoor het doorgaande verkeer richting de oostelijke ringweg genoodzaakt is door de bebouwde kom te rijden. Ook kruist dit doorgaande verkeer hier en daar het fietsverkeer. Al met al is de N361 een van de onveiligste provinciale wegen van Groningen. Samen met de gemeenten Winsum, De Marne en Groningen wil de provincie hierin verandering brengen. De drie alternatieven worden binnen het provinciebestuur besproken. Naar verwachting nemen provinciale staten in de herfst een beslissing over de definitieve oplossing.

Reageer op dit artikel