nieuws

Aantal graafschades daalt verder

infra 24

Aantal graafschades daalt verder

Het aantal graafschades is in 2015 opnieuw gedaald. De herstelkosten zijn iets gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Agentschap Telecom.

Herstelkosten licht gestegen

Het aantal graafschades bedroeg vorig jaar 32.858, ruim 2000 minder dan in 2014, toen ook al bijna 2000 minder schades werden genoteerd dan in 2013. Deze dalende trend bij een sterke toename van het aantal KLIC-meldingen stemt het Agentschap Telecom optimistisch dat het afgesproken doel in 2018 van 25.000 graafschades gehaald kan worden.

Dat zal echter niet vanzelf gaan, vindt het agentschap. “Om deze doelstelling te halen, moeten alle partijen uit de graafketen de komende jaren kansen benutten en de samenwerking onderling intensiveren.”

De totale directe schadekosten bedroegen vorig jaar 26,2 miljoen euro, tegen 27,1 miljoen in 2014. Dit betekent dat de gemiddelde directe schadekosten wel iets gestegen zijn van 777 naar 796 euro per schadegeval. Binnen het Kabel- en Leidingenoverleg (KLO) waarin grondroerders, netbeheerders en het Agentschap Telecom zitten, wordt al enkele jaren hard gewerkt aan projecten die moeten leiden tot steeds minder graafschades.

Doorbraakprojecten

In die zogenoemde doorbraakprojecten wordt ook nadrukkelijk gekeken naar een van de grootste ergernissen van grondroerders, de van de KLIC-tekening afwijkende ligging van kabels en leidingen. Daarbij wordt gezocht naar een efficiënter proces voor het melden en verwerken van afwijkende liggingen. Ook wordt gekeken hoe de ontwikkeling van een handige graafapp het melden van afwijkende situaties zo goed mogelijk kan ondersteunen. De huidige meldingsprocedure is behoorlijk tijdrovend.

Een bijna net zo grote ergernis is de aanwezigheid van loze leidingen, wees­leidingen en onbekende netten. Hiervoor worden in een project procedures onderzocht om tijdig inzicht te krijgen in de aanwezigheid van kabels en leidingen die niet op KLIC-tekeningen staan.

Gedragscode

Verder wordt nu hard gewerkt aan een gedragscode die moet bevorderen dat er in de hele graafketen zorgvuldig wordt gewerkt. Daarin wordt beschreven welk gedrag van elke partij verwacht wordt. Zo moeten gemeenten de ligging van huisaansluitingen aan grondroerders bekendmaken. Momenteel gebeurt dat nog onvoldoende. Medio dit jaar moet de code er zijn.

Het Agentschap Telecom ondersteunt het KLO in het streven naar minder graafschade. Zelf kijkt het vanuit zijn toezichtrol naar nieuwe mogelijkheden om het aantal graafschades nog sneller te laten dalen. Ook wordt bekeken hoe het instrument van proefsleuven effectiever gemaakt kan worden.

Reageer op dit artikel