nieuws

Spoorverbinding moet autofabriek ontsluiten

infra Premium

Spoorverbinding moet autofabriek ontsluiten

De provincie Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om VDL Nedcar en andere automotive bedrijven in Born per spoor bereikbaar te maken.

Vanwege het economisch belang van de autofabriek zet de provincie zich in om VDL Nedcar ruimte te geven om uit te breiden.Er zijn plannen om aan de oostzijde van het VDL Nedcar-terrein een terminal  te bouwen  om autotransporten per spoor mogelijk te maken. Movares en Logitech hebben hiervan  drie varianten uitgewerkt. Het gaat om twee zogeheten robuuste verbindingen op het hoofdspoor bij Nieuwstadt en een afgeslankte aansluiting. Vanwege de relatief lage kosten wordt de laatste variant verder uitgewekt. De afgeslankte aansluiting kost rond 22 miljoen euro terwijl aanleg van de robuuste verbinding zo’n 32 miljoen euro kost.

De aanleg van de spooraansluiting en de terminal staan gepland voor het derde kwartaal van 2019. De provincie betaalt de voorbereidingskosten van 750.000 euro. 

“Het provinciebestuur zet sterk in op de maakindustrie in Limburg. Uiteraard faciliteren we dan VDL Nedcar waar het maar kan”, laat gedeputeerde Twan Beurskens weten. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk en de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Volgens wethouder Pieter Meekels van de gemeente Sittard-Geleen is het goed voor de regio als VDL Nedcar kan uitbreiden. “Daarbij moet er ruimschoots aandacht zijn voor omgevingsaspecten.” Vanwege de mogelijke effecten op de natuur en de leefomgeving moeten nog nadere onderzoeken worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel