nieuws

Natuurbouwen effectief op Java

infra

Natuurbouwen effectief op Java
PraCharD Cheng

Met building with nature boekt een consortium met Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op Java spectaculaire resultaten. Een paar maanden na de aanleg van doorlatende dammen is al bijna een halve meter sediment ingevangen.

Dat leert een tussentijdse evaluatie van het programma dat de kust voor de provincie Demak beter moet beschermen. De experimentele aanpak daar moet de weg wijzen voor vergelijkbare projecten op Java en misschien wel de hele Indonesische archipel. Voor de aanleg van vooral viskwekerijen zijn de afgelopen decennia massaal mangrovebossen gekapt. Daarmee is een beschermende groene rand voor veel kustgebieden verdwenen.

Zodra de bossen worden gekapt verdwijnt ook het slib dat de mangrove met zijn wortels vasthoudt en vindt kusterosie versneld plaats. Op sommige plekken in Demak is de kustlijn in twintig jaar tijd meer dan een kilometer teruggedrongen. Daardoor zijn dorpen en hele gebieden verdwenen en loopt het leefgebied van tienduizenden mensen gevaar.

Herstel mangrove

Samen met lokale organisaties zette non-gouvernementele organisatie Wetlands International afgelopen jaren een programma op voor herstel van de mangrove. Vanuit Nederland doet consortium Ecoshape mee, dat het Building with Nature gedachtegoed ontwikkelde. Witteveen+Bos, Deltares, de grote baggeraars, de Technische Universiteiten en een reeks bedrijven participeren daarin.

Na een lange aanloopperiode heeft het consortium afgelopen oktober en november de eerste doorlaatbare dammen geplaatst. Die zijn opgebouwd uit dikke bamboestammen die verticaal in de bodem zijn gestoken. Daartussen zijn takken gelegd die bij elkaar worden gehouden met netten. Achter de dammen ontstaat een luwe zone waarin het slib gemakkelijk neerslaat en waarin nieuwe mangrove kan ontstaan.

Veelbelovend

Eind vorige maand was achter sommige dammen al bijna een halve meter modder neergeslagen, bleek tijdens de evaluatie. De eerste kiemen van nieuw mangrovebos zijn ook al opgekomen. Nyoman Suryadiputra, directeur van Wetlands International Indonesië: “De snelle kolonisatie van de mangrovegebieden is veel belovend. Komend jaar gaan we door met dammen bouwen maar we gaan ook de watersector in Indonesië versterken, zodat de aanpak verder kan worden uitgerold.” De proef bij Demak loopt nog tot 2020. Het project is genomineerd voor de ingenieursprijs De Vernufteling, die volgende week woensdag wordt uitgereikt.

Reageer op dit artikel