nieuws

Kribverlaging Waal afgerond

infra Premium

Kribverlaging Waal afgerond

Als de langsdammen In de Waal effect sorteren, worden wellicht op meer rivieren de oude kribben vervangen. Die verwachting spreekt rijkswaterstaat uit bij de voltooiing van het project kribverlaging en aanleg langsdammen op de Waal.

Maar liefst 462 rivierkribben op de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem werden de afgelopen zeven jaar met gemiddeld meter verlaagd. Om de doorstroming bij hoog water verder te bevorderen is ook tien kilometer experimentele langsdam aangelegd. Ter hoogte van die dam, bij Tiel, zijn de kribben zelfs compleet afgegraven.

Door de dam veranderen de spiraalstromen in de vaargeul is de gedachte. Daardoor zou er minder sediment neerslaan en is er dus minder baggerwerk nodig om de Waal bevaarbaar te houden. Of dat ook echt zo werkt, wordt de komende drie jaar gemonitord. Als het werkt, is zou het volgens omgevingsmanager Marita Cals van Rijkswaterstaat zomaar kunnen dat meer Nederlandse rivieren langsdammen krijgen.

De dam parallel aan de oever vormt ook een mooie scheiding van recreatie- en beroepsvaart. Zwemmen blijft echter net zo gevaarlijk als voorheen, waarschuwt Cals. “Ook achter de dam stroomt het water sterk.”

De dam die uit drie secties bestaat, is deels gebouwd uit het materiaal dat beschikbaar kwam bij het verlagen van de eeuwenoude kribben.

De 462 kribben zijn met gemiddeld een meter verlaagd. Daardoor verbetert bij hoog water de doorstroming, waardoor een gemiddelde waterstandsverlaging van 12 centimeter optreedt.

Het totale project heeft de overheid 110 miljoen euro gekost en is uitgevoerd door Boskalis en Van den Herik. Vooral het laatste bedrijf is al zolang betrokken bij oeverwerken aan de Waal, dat ze in Sliedrecht spreken van ‘onze kribben’. Het project liep vanaf 2009 en is het 28ste van de 34 projecten van Ruimte voor de Rivier dat wordt opgeleverd. Woensdag vindt de officiële opening plaats.

Reageer op dit artikel