nieuws

Vernieuwde A7 valt niet bij iedereen goed

infra

Vernieuwde A7 valt niet bij iedereen goed

De meeste mensen in Groningen zijn het erover eens: straks kan er beter worden doorgereden op de vernieuwde A7. Maar voor de bewoners aan de zuidkant van de stad lijken de voordelen beperkt. Zij vrezen juist een grote toename van het verkeer door de straten.

Al tientallen jaren ligt het zuidelijke deel van de Groningse ringweg N7, de verbinding tussen de beide delen van de A7 en de A28, midden in Groningen-Zuid. De grotendeels verhoogde ligging snijdt het stadsdeel in tweeën, en door de toenemende verkeersdruk nemen de wachttijden op de weg en het onderliggende wegennet alleen maar toe. Het is het grootste knelpunt in het wegverkeer in Noord-Nederland.

In de regio wordt daarom al tientallen jaren gepraat over een alternatief. Door de centrale ligging heeft het doorgaande verkeer op de A7 direct gevolgen voor het lokale verkeer in de stad. Een loskoppeling van die verkeersstromen is nodig.

Sinds de jaren negentig werden daarom door het Rijk, provincie en de stad onderzoeken gedaan en rapporten gemaakt over een zuidelijke aftakking van de snelweg, die – al dan niet ondertunneld – het doorgaande verkeer een alternatieve route moest bieden. Een voor de hand liggende route tussen, Groningen en Haren, zou de verkeersdruk op de huidige route flink kunnen verlichten.

Maar de verkeerproblemen in het noorden hadden zelden tot gevolg dat er veel geld uit Den Haag kwam. Maar dat veranderde toen de Zuiderzeelijn, een snelle treinverbinding tussen het noorden en de Randstad, definitief werd geschrapt. De miljarden die voor dat traject waren gereserveerd, kwamen deels vrij om de verkeersproblemen in de noordelijke provincies op te lossen. Een tweede stimulans was de Crisis- en herstelwet, die het mogelijk maakte om planprocedures te versnellen. Het betekende wel het einde van de Zuidtangent; die oplossing had procedureel te veel voeten in de aarde. Het aanpakken van de bestaande zuidelijke ringweg bleek sneller haalbaar.

Besloten werd om de weg beter in te passen in de Groningse stad. Het Julianaplein, een kruispunt met stoplichten en de aansluiting van de A28 en de A7, is de grootste bottleneck. Een nieuw, deels verhoogd knooppunt moet dat straks oplossen. Een groot deel van het talud door de stad verdwijnt en maakt plaats voor een verdiepte ligging in een tunnelbak. Het zijn enkele van de tientallen maatregelen die de weg veiliger en de doorstroming beter moeten maken. Maar ook al staat het bedrijfsleven en lokale en provinciale overheden vierkant achter dit plan, een deel van de omwonenden is kritisch. Afgezien van het verdwijnen van de verhoogde weg, heeft de aanpak van de ring nauwelijks positieve gevolgen voor hen. Woordvoerder Kars Marnink van de stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen noemt het Julianaplein als voorbeeld. ‘‘De stoplichten op de snelweg zelf verdwijnen, maar juist op de toe- en afritten komen ze erbij.” Maar Marnink maakt zicht grotere zorgen over de veiligheid van de nieuwe weg. “Uit geld- en ruimtegebrek is een deel van de parallele structuur komen te vervallen en komen die verkeersstromen toch weer samen in de verdiepte ligging. Die tunnelbak is trouwens gewoon een tunnel, maar zo wordt hij in het ontwerp bewust niet genoemd. Als ze dat wel doen, dan gelden er veel strengere regels voor verkeersstromen en veiligheid.”

Reageer op dit artikel