nieuws

Geen tramlijn Vlaanderen-Maastricht

infra

Geen tramlijn Vlaanderen-Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft de plank misgeslagen bij het vaststellen van het bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht. Het plan is niet uitvoerbaar. De Raad van State heeft het daarom vernietigd.

Een hotelketen en een aantal particulieren gingen in beroep tegen het plan. De hoogste bestuursrechter stelt dat de gemeenteraad er niet van had mogen uitgaan dat het bestemmingsplan binnen de wettelijke termijn van tien jaar had kunnen worden uitgevoerd. De oorzaak hiervan is tweeërlei. Vorig jaar werden technische problemen geconstateerd bij de Wilhelminabrug in Maastricht, waarvoor vooralsnog geen oplossing is gevonden. Bovendien is er onvoldoende geld voor het project. De planning is daarom niet haalbaar.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad laten weten het plan te zullen wijzigen. In het nieuwe plan zou het traject onder meer korter worden. Volgens de Raad van State betekent inkorten echter een substantiële wijziging van het traject. Daarbij mag de gemeenteraad zich niet baseren op de uitkomsten van eerdere onderzoeken naar onder meer geluidsoverlast.

Reageer op dit artikel