nieuws

Waterbodem als graszode afgepeld en opgeruimd

infra Premium

Waterbodem als graszode afgepeld en opgeruimd

Een compact baggerschip helpt vervuilde waterbodems schoon te maken zonder dat de omgeving verontreinigd wordt opgewoeld door materiaal.

Co Konijn van voorheen Konijn Baggertechniek ontwikkelde het baggerschip onder de naam Mudgrabber. Hij ontwierp zowel een grote versie van 35 meter lang, 4 meter breed en 5,50 meter hoog als een compacte variant van 27 meter lang, 2,80 meter breed en 4,79 meter hoog.

Technisch zijn beide uitvoeringen gelijk aan elkaar, vertellen Klaas Schaafsma en Robert Ballot die voor Konijn het woord voeren. De schepen hebben een gemiddelde diepgang tot 0,4 meter. De baggerdiepte is maximaal 2,0 meter. Konijn werkte sinds 2004 aan het concept en kreeg in 2012 octrooi op het resultaat.

De Mudgrabber snijdt de bovenste laag van een waterbodem af als een graszode. Anders dan een snijkopzuiger woelt de machine daarbij geen materiaal op. Een kettingband trekt de zode het schip in waar een mechaniek het materiaal vermaalt tot een massa die met een baggerpomp tot 2 kilometer ver kan worden getransporteerd. Beide schepen werken autonoom en zijn toegerust om overal op de wereld te baggeren. De schepen duwen zichzelf met drie hydraulische poten in een vloeiende beweging vooruit. Aan beide zijden zijn een soort zwaarden gemonteerd die sporen trekken in de bodem.

De voren werken als een geleiding, zodat het schip een rechte koers aflegt. Reservoirs aan weerszijden van de Mudgrabber geven het schip zijn drijfvermogen. Door ze ongelijk te vullen/te spuien kan het schip scheef worden gezet om zo een hellende waterbodem te kunnen aanpakken.

Woekerende waterplant

Konijn adviseert de Mudgrabber ook om er onder meer de waterhyacint mee te verwijderen; een uitermate snelgroeiende waterplant die vooral in de warmere gebieden op aarde uitermate goed gedijt. Als bestrijder van woekerende waterplanten werkt het schip in combinatie met een maaischip dat de planten tot net boven de bodem afsnijdt en uit het water haalt. De Mudgrabber steekt een ruim 20 centimeter dikke zode uit de bodem met daarin de wortels van de planten. In vermalen vorm worden de levende resten op het land gepompt waar ze bij gebrek aan water doodgaan.

De grote en de compacte variant bestaat alleen op tekening, zeggen Schaafsma en Ballot. De techniek is tot in detail uitgewerkt en Konijn kan geïnteresseerde partijen in voorkomende gevallen nadere informatie leveren.

Garantie

Afgezien van de onvermijdelijke kinderziektes garandeert Konijn dat beide Mudgrabbers in de praktijk doen wat ze in theorie beloven. Machinebouwers willen de blauwdrukken nabouwen, zeggen Schaafsma en Ballot te weten. “Het ontbreekt tot dusver echter aan opdrachtgevers.” De site www.konijncleandredging.co moet potentiële opdrachtgevers over het materieel informeren. “De grote markten liggen immers ver weg”, zegt Schaafsma, “terwijl de lokale markt tamelijk gefragmenteerd is.”

Wat Schaafsma en Ballot betreft komt er ook in Nederland geleidelijk aan een markt voor vaartuigen als de Mudgrabber. Dat komt volgens beiden mede door hobbyisten die nog wel eens de exotische inhoud van een aquarium in het oppervlaktewater willen lozen. “Naarmate het hier warmer wordt, stijgt de kans dat zo de waterhyacint en andere woekerende waterplanten ook hier gaat woekeren.”

Reageer op dit artikel