nieuws

Miljoenen voor rondweg Lochem

infra Premium

Miljoenen voor rondweg Lochem

Het Gelderse Lochem krijgt een rondweg. De kosten, 55,8 miljoen euro, komen grotendeels voor rekening van de provincie Gelderland. De gemeente draagt 2 miljoen euro bij.

Het inpassingsplan voor de rondweg wordt nog dit jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met de gemeente, ProRail en Rijkswaterstaat. Onderdeel van het plan is de aanleg van een nieuwe brug over het Twentekanaal. De bestaande Lochemsebrug wordt vervolgens een fietsbrug. Ook wordt de inrichting van bedrijventerrein de Kwinkweerd verbeterd.

2019 open

Een belangrijke taak die de provincie wacht is het verwerven van grond. Als dat voorspoedig verloopt, kan de weg in 2019 worden geopend. De provincie verwacht dat de planning dient te worden aangepast. De rondweg moet de Achterhoek beter bereikbaar maken en zorgen voor betere veiligheid van weggebruikers.

Reageer op dit artikel