nieuws

‘Aanbesteden ProRail is in orde’

infra

‘Aanbesteden ProRail is in orde’

De rechter heeft ProRail in het gelijk gesteld in een rechtszaak die was aangespannen door spooraannemers Strukton Rail, BAM Rail en VolkerRail. De bouwers eisten in kort geding uitstel van aanbesteding van het spooronderhoud in drie gebieden.

De spoorbedrijven vonden dat ProRail eerst een beter beeld moet krijgen van de staat van het spoor, voordat het onderhoud kan worden aanbesteed. De aanbesteding was stilgelegd vanwege het kort geding.

De rechter oordeelde echter dat ProRail de openbare aanbesteding van het spooronderhoud op de juiste wijze aanpakt en dat partijen over voldoende spoordata beschikken om een goed bod te kunnen doen. ProRail gaat het aanbestedingsproces direct hervatten.

Het kort geding is het zoveelste hoofdstuk in een slepend conflict tussen ProRail en de drie grootste spooraannemers. Dat conflict speelt al sinds ProRail in 2007 besloot om alle contractgebieden voor onderhoud aan het spoor voortaan openbaar aan te besteden. Lopende contracten die in het verleden vaak onderhands werden gegund, worden sindsdien ontbonden om ze daarna opnieuw aan te besteden als zogenoemde prestatiegerichte onderhoudscontracten (pgo’s).

ProRail begin in augustus 2015 een aanbesteding voor drie contractgebieden, te weten De Peel 2, Hollands Noorderkwartier en Rotterdam. Alle erkende spooraannemers, naast BAM, Strukton en VolkerRail is dat alleen nog Asset Rail (Imtech, Dura Vermeer en Arcadis) konden op die aanbesteding inschrijven. BAM Rail, Strukton Rail en VolkerRail besloten echter een kort geding tegen ProRail aan te spannen. Onder andere omdat ze van mening zijn dat ze niet over voldoende gegevens over de bewuste gebieden beschikken om een verantwoorde prijs te kunnen afgeven.

Ervaren

De rechtbank veegt dat argument echter van tafel. “Het is onvoldoende aannemelijk dat op ProRail de verplichting rust om op detailniveau informatie te verstrekken.” Daarnaast voert de rechtbank aan dat de drie aannemers zo ervaren zijn dat ze de bewuste informatie gemakkelijk zelf boven tafel kunnen krijgen.

“Bovendien delen de aannemers informatie over contractgebieden met elkaar. Er zijn geen aanknopingspunten dat deze informatie niet juist of onvolledig is,” schrijft de rechtbank.

VolkerRail, BAM Rail en Strukton Rail konden nog niet reageren op de uitspraak van de rechtbank. De spooraannemers willen het vonnis deze week eerst bestuderen voordat ze bepalen wat hun eventuele vervolgstappen zijn.

Reageer op dit artikel