nieuws

Meer onderzoek Holwerd aan Zee

infra

Meer onderzoek Holwerd aan Zee

Het plan om de waddendijk bij Holwerd door te steken lijkt steeds realistischer. De overheden in het gebied gaan verder onderzoek doen naar de ideeën van het initiatief Holwerd aan Zee.

De inwoners en agrariërs van het Friese dorp Holwerd pleiten er al enige tijd voor: breek de Waddendijk bij Holwerd door zodat het gebied erachter een kwelder wordt met een spoelmeer. Op die manier komt het oude terpdorp feitelijk aan zee te liggen.

Volgens de stichting Holwerd aan Zee zitten er veel voordelen aan het initiatief. Door de nieuwe ligging is Holwerd veel aantrekkelijker voor het toerisme. En dat is goed voor het dorp, dat veel Nederlanders alleen kennen als de laatste kruising voor de pont naar Ameland. Holwerd ligt midden in de krimpregio in Noord-Friesland.

Ondanks de ambitieuze omvang van het plan, zijn overheden als provincie, waterschap en rijksoverheid geïnteresseerd in het plan. Mogelijk kan een verbreding van de Waddenzee op deze plek een bijkomend voordeel opleveren: het spoelmeer kan wellicht het tempo van dichtslibben van de vaargeul naar Ameland verlagen. Dat zou op termijn fors kunnen schelen in de baggerkosten.

Maar of dat ook werkelijk zo is, gaat nu worden onderzocht. Ook zullen de effecten op recreatie en toerisme bekeken worden. De resultaten van de onderzoeken worden eind volgend jaar bekendgemaakt.

Lees ook het rapport: De Waddendijk, Kansen voor een uniek vrijetijdslandschap

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels