nieuws

Waterinnovatieprijs voor methode ‘dijken op veen’

infra Premium

Waterinnovatieprijs voor methode ‘dijken op veen’

Het project ‘dijken op veen’ heeft de Waterinnovatieprijs (categorie waterveiligheid) gewonnen.

‘‘Het project getuigt van durf en moed. Het heeft tot een kennisdoorbraak geleid, tot goedkopere oplossingen en een betere voorspelbaarheid. De ontwikkelde methode is niet alleen breed toepasbaar in Nederland, maar heeft ook exportwaarde”, aldus de jury over het project van Deltares, Hoogheemraadschap Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. Met een combinatie van veldproeven, laboratoriumproeven en numerieke analyses van het model hebben de onderzoekers onder leiding van Goaitske de Vries aangetoond dat veen onder een dijk sterker is dan aangenomen.

In de andere categorieën wonnen de Wingssprayer van Hoeben (schoon water), ‘inlaat op maat’ van Acacia Water, Sodaq en Akvo (voldoende water), de lesmodule ‘Hoogwater op het schoolplein?’ van KNAG en HHNK (toekomst) en de Geowall van waterschap Vechtstromen en Netics (duurzaamheid).

Animatie ‘Dijken op Veen’ op Youtube

Reageer op dit artikel