nieuws

Tekeningen komen niet overeen

infra Premium

Tekeningen komen niet overeen

In de zaak RvA 29 september 2015, nr. 35.138, draait het onder andere om twee tekeningen die niet overeenkomen: de tekening bij de aanvraag van een watervergunning en de tekening bij de aannemingsovereenkomst. De vraag is wie er opdraait voor de schade als gevolg daarvan.

Voordat opdrachtgevers en aanneemster de aannemingsovereenkomst sluiten, heeft de opdrachtgever al een watervergunning aangevraagd en verkregen voor het renoveren en uitbreiden van een woning op een dijk. Voorwaarde is dat er geen wijzigingen aan de fundering hoeft plaats te vinden. In dat geval zal er namelijk, ter verzekering van de stabiliteit van de dijk, een damwand moeten worden aangebracht.

Zo’n tien maanden later wordt de aannemingsovereenkomst gesloten tussen opdrachtgevers en aanneemster. Na het sluiten van de overeenkomst wordt de watervergunning aan aanneemster overgelegd. De tekening bij de aannemingsovereenkomst wijkt daarvan af. Op basis van die tekening bij de overeenkomst moet er wel een wijziging in de fundering worden aangebracht. En er is nog een complicatie, aanneemster begint met de sloopwerkzaamheden en door een fout van aanneemster stort een deel van de oude gevels in. De gevels moeten opnieuw worden opgetrokken waarbij tevens een funderingsstrook wordt aangebracht.

Wie betaalt de kosten voor het alsnog aanbrengen van de damwand? Opdrachtgevers wijzen naar aanneemster, door een fout van laatst genoemde zijn de oude gevels immers ingestort. Aanneemster wijst naar de opdrachtgevers nu als gevolg van de niet overeenkomende tekeningen (watervergunning en aannemingsovereenkomst) er sowieso een nieuwe vergunning nodig was waarin de damwand werd voorgeschreven.

Arbiter stelt vast dat gezien deze omstandigheden het causaal verband tussen de tekortkoming van aanneemster en de kosten verbonden aan het plaatsen van de damwand en de daarmee samenhangende kosten, niet vast staat. Aanneemster is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgevers gevorderde schade.

Reageer op dit artikel