nieuws

Extra aandacht voor integriteit

infra Premium

Extra aandacht voor integriteit

De raad van commissarissen van ProRail heeft een commissie compliance en integriteit ingesteld. Dit naar aanleiding van omstreden betalingen rond de spoorverdubbeling tussen Vleuten en het Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren 2008/2009.

Een klokkenluider uitte voorjaar 2015 zijn twijfels over de aard en omvang van de financiële verplichtingen rond dat project. Onderzoek bracht naar voren dat indertijd met de bouwers van het project gesprekken gaande waren over een vaststellingsovereenkomst. Tijdens deze gesprekken zijn twee voorschotbetalingen door ProRail gedaan voor in totaal 9 miljoen euro, zonder dat hiervoor een juridische basis was. Penvoerder van het project was VolkerWessels-dochter Van Hattum en Blankevoort.

Onvolledige administratie

Binnen de directie van ProRail was onvoldoende afstemming over de voorschotten

Daarnaast bleek dat de administratie van het betrokken project niet toegankelijk en volledig was, hetgeen een schending vormt van onder meer de wettelijke administratieverplichting. Ook is geconcludeerd dat binnen de directie van ProRail onvoldoende afstemming plaatsvond over de voorschotten. Tot slot zijn de interne processen rondom voorschotbetalingen (checks en balances) indertijd niet juist gevolgd.

Naar aanleiding van de uitkomsten is een commissie compliance en integriteit ingesteld bij ProRail. Ook worden alle voorstellen tot vaststellingsovereenkomsten voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die vervolgens de Raad van Commissarissen hierover moet informeren. Bij de al lopende veranderaanpak binnen ProRail is een toegankelijke en volledige projectadministratie een van de speerpunten.

Reageer op dit artikel