nieuws

Warmtenet Amsterdam breidt uit

infra Premium

Warmtenet Amsterdam breidt uit

Overheden in de regio Amsterdam, bedrijven, provincies en het ministerie van Economische Zaken gaan onderzoeken op welke manier een groot regionaal warmtenet tot stand kan komen in de metropoolregio Amsterdam. Ze tekenden daarover woensdag een Green Deal.

Bij het regionale warmtenet dient industriële restwarmte als verwarming van woningen, bedrijfsgebouwen en de tuinbouw. Dat biedt veel voordelen: warm water uit de industrie wordt vaak noodgedwongen gestort op het oppervlaktewater, terwijl Gronings gas nodig is om vlak ernaast woningen op te warmen.

Op dit moment is er al een aantal afzonderlijke warmtenetprojecten voor zo’n 200.000 woningen. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil dat aantal ten minste verdubbelen. Daarvoor moeten de verschillende initiatieven aan elkaar worden geknoopt in één netwerk van warmteleveranciers, zoals Tata Steel in IJmuiden en afvalcentrale AEB, en afnemers in de huur- of particuliere sector en kantoren.

In een maatschappelijke kosten-batenanalyse concludeert onderzoeksbureau CE Delft dat een gecoördineerde regionale aanpak op de lange termijn geld oplevert. Naast de maatschappelijk baten in de vorm van klimaatverbetering van luchtkwaliteit en de regionale economie. Maar het betekent ook dat eerst een flinke investering is vereist in de aanleg van de infrastructuur.

Volgens het rapport moet ook het aantal aansluitingen flink omhoog; tot 15.000 aansluitingen per jaar

Volgens het rapport moet ook het aantal aansluitingen flink omhoog; tot 15.000 aansluitingen per jaar. Dat is mogelijk door eerst de collectieve huursector te voorzien van aansluitingen, maar uiteindelijk moeten ook individuele woningeigenaren enthousiast worden gemaakt voor restwarmte. Dat betekent vooral dat zo’n aansluiting goedkoper moet zijn dan gas. Ook moet het mogelijk zijn dat kleine warmteproducenten aan het net leveren.

Reageer op dit artikel