nieuws

Plan voor A15 als meest duurzame snelweg loopt vast

infra Premium

Plan voor A15 als meest duurzame snelweg loopt vast
ter hoogte van Rotterdam-Zuid

Het plan om van de A15 de duurzaamste snelweg ter wereld te maken, is mislukt.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Project A15: de lessons learned’ van Milieudefensie en Natuur & Milieu. Op het programma stonden het stimuleren van elektrisch autorijden, de bouw van zes kleine windmolenparken en het opwekken van zonne-energie langs de snelweg.

De A15 is een verkeersader die Rotterdam en Arnhem/Nijmegen verbindt. Drie jaar geleden begonnen Natuur & Milieu en Milieudefensie met het ontwikkelen van plannen voor verduurzaming van het traject. Het plan werd gesteund vanuit de Postcodeloterij.

Het aanmoedigen van het gebruik van elektrische auto’s stuitte op onder meer de technische onmogelijkheid de voertuigen op te laden op lokaal opgewekte energie. Milieudefensie en Natuur & Milieu pleiten daarom voor veel meer openbare laadpunten.

Plannen voor zes burgerinitiatieven gericht op windenergie mislukten eveneens. Slechts op een van de beoogde locaties zijn de plannen zo ver gevorderd dat het bestemmingsplan is goedgekeurd. Dat de andere projecten vooralsnog niet van de grond kwamen, komt doordat het realiseren van windparken complex is en veel tijd kost. Niettemin zijn de initiatiefnemers optimistisch over de mogelijkheden om in de verdere toekomst de bouw van windmolens langs de A15 te realiseren.

Het opwekken van zonne-energie was al even weinig succesvol als het opwekken van windenergie en het gebruik van elektrische auto’s. Volgens het rapport is het ontwikkelen van zonneparken op de grond ingewikkeld en kostbaar vanwege onder meer de kosten van pacht en onderhoud. “Een andere reden wordt gevormd door de juridische belemmeringen”, staat in het onderzoek. “Vergunningen voor bijvoorbeeld tien jaar hebben weinig zin zolang de terugverdientijd langer is dan tien jaar.”

Reageer op dit artikel