nieuws

O2-put houdt woning droog en fris

infra

O2-put houdt woning droog en fris

De O2-put van advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten uit Herten helpt overlast door water en stank in een woning te voorkomen. De put waarborgt ook de ontluchting van de buitenriolering.

Veel gemeenten vergroten de capaciteit van het riool door steeds meer oppervlak van de gemengde riolering af te koppelen. Nadeel is dat het afkoppelen de ontluchtingsmogelijkheden van de gemeentelijke riolering beperkt en stankoverlast in de woning ontstaat, constateert John Evers van Kragten die met zijn collega Perry Pijnappels de put ontwikkelde. Hij noemt het extra lastig dat de kennis over ontluchting en stank tegenwoordig beperkt is, net als de kennis over de samenhang tussen de binnen- en buitenriolering.

“Architecten en installateurs ontwerpen de binnenriolering; civieltechnische ingenieurs ontwerpen de buitenriolering.” De interactie tussen beide systemen krijgt daardoor naar zijn mening onvoldoende aandacht. De oplossing: de O2-put, die de binnenriolering en de huisaansluitleiding bij overbelasting ontlast en ontspant. De put heeft de omvang van een emmer en past op elke hemelwateraansluiting op het riool. Daarvoor wordt de regenbuis aan bijvoorbeeld de voorkant van de woning doorgezaagd en de put in de onderbreking geplaatst. In voorkomende gevallen kan de put worden voorzien van een infiltratievoorziening als een geperforeerde buis en of een infiltratriekrat.

Sifon

Een dergelijk systeem bestaat nog niet, weet Evers. De markt biedt wel ontlastputten, maar die kunnen niet ontluchten door de ingebouwde sifon. En die is nodig omdat anders stankoverlast ontstaat. Voorzieningen die wel ontluchten hebben een sifon die niet automatisch vult bij regen waardoor alsnog stank ontstaat. In dergelijke putten ontbreken gecombineerde aansluitmogelijkheden die én de gemengde riolering én de regenwatervoorziening

ontluchten én ontlasten. “Bij afkoppelen wordt de regenpijp aangesloten op het regenwatersysteem en kan dus niet meer bijdragen aan het ontspannen van de gemengde riolering”, legt Evers uit. “De ontluchtingsmogelijkheden gaan van drie naar één en bij te grote druk gaat de lucht een andere uitweg zoeken met als gevolg dat bijvoorbeeld het toilet gaat borrelen, met stankoverlast tot gevolg.” De O2-put heeft twee aansluitingen waardoor de regenwatervoorziening en de gemengde riolering kunnen blijven ontluchten.

Van de put bestaat vooralsnog alleen een proefmodel. Kragten overlegt met fabrikanten hoe het ontwerp een handelsproduct kan worden. Evers zegt zich van voldoende afzet verzekerd te weten. “Gemeenten die wijken hebben afgekoppeld of dat willen doen wachten met smart op de productie.” Op de put is octrooi aangevraagd. Kragten dingt met de put als één van de vijf genomineerden ook mee naar de Rioned Innovatieprijs 2016.

Reageer op dit artikel