nieuws

Miljoenen naar waterschapswerk

infra Premium

Miljoenen naar waterschapswerk

Waterschap Scheldestromen investeert volgend jaar 49 miljoen euro in de uitvoering van het waterschapswerk.

Het geld gaat op aan projecten op het gebied van bescherming tegen overstromingen, investeringen in het Zeeuwse watersysteem en in veilige wegen en fietspaden. Dat blijkt uit de begroting van het waterschap. Vanwege het waterschapswerk stijgt de waterschapsbelasting met gemiddeld 2,45 procent. Het is de eerste begroting die het nieuw gekozen bestuur presenteert. “Ook nu slagen we erin om een goed evenwicht te vinden tussen investeringen en lastendrukstijging”, zegt portefeuillehouder financiën Denis Steijaert. Verbetering van het Zeeuwse watersysteem kost in 2016 16 miljoen euro. Ook gaat geld naar dijkversterkingen en rioolwaterzuiveringen.

Reageer op dit artikel