nieuws

Lezerspanel: De zelfrijdende auto maakt meer asfalt overbodig

infra Premium

Lezerspanel: De zelfrijdende auto maakt meer asfalt overbodig

De stelling die Cobouw deze week voorlegde aan het lezerspanel was: ‘De zelfrijdende auto maakt meer asfalt overbodig.’Het merendeel van onze lezers is het hier niet mee eens! Op deze pagina is een selectie uit de reacties van het lezerspanel afgedrukt.

Niels Peters
Algemeen directeur Bonnemayer Architecten

Het capaciteitsprobleem zal mogelijk tijdelijk verminderen en zal de noodzaak op grote trajecten mogelijk uitstellen. Echter, veel provinciale wegen zijn nu veel te beperkt en er zijn nog delen uitermate slecht bereikbaar.

Robert Jan van den Berg
CROW

Dit is weer een typisch voorbeeld van Hollands kabouterdenken. Drukker zal het worden en dat zal “slimmer” asfalt vragen. Onze wereld zal voor deze voertuigen virtueler worden en dus ook voor haar inzittenden. Kabouter zijn is prima, maar in dit Europa moet je ook buiten je eigen paddenstoel kunnen denken.

Marcel Groosman
Algemeen directeur Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

De enige manier waarop meer asfalt kan worden vermeden, is een wijziging van het ‘private auto paradigma’. Als de miljarden lege zitplaatskilometers benut zouden kunnen worden, dan kunnen zowel openbaarvervoer- als fileproblemen verleden tijd worden.

Frank Beurskens
Accountmanager Rouwmaat

Er wordt voor de komende jaren weer groei verwacht, wat impliceert dat er ook weer meer auto’s op de weg komen. De zelfrijdende auto kan er toe bijdragen dat er wat minder nieuw asfalt wordt aangelegd, maar meer zal niet overbodig worden. Ook een betere ontsluiting van krimpgebieden is van groot belang. Dit kan alleen maar door meer asfalt! Wel is het belangrijk uit te zoeken waar de grootste druk komt te liggen. Kortom: de zelfrijdende auto maakt meer asfalt niet overbodig.

Herman den Boeft
Algemeen directeur Ardee

Wanneer we deze stelling laten “misbruiken” door de beslissers hebben we er weer een hardnekkig argument bij om voorlopizg maar niets te doen. Voorlopig wordt die ‘wand van vrachtauto’s’ vanuit West-Nederland naar de rest van Europa alleen maar groter. En dat is goed voor de BV Nederland. Straks asfalt te veel? Een weg is ook zo weer afgebroken en terug te geven aan de natuur, om maar eens een milieuargument te gebruiken. En als die zelfrijdende auto’s straks in een ‘treintje’ achter elkaar aan rijden, hebben we dat spoor niet meer nodig en een veel beter en flexibeler openbaar vervoer (spoor wordt asfalt).

Sander Brandon
Directeur-aandeelhouder AQA HydraSep BV

Als zelfrijdende auto’s net zo dom en onnadenkend rijden als alleen maar voor zichzelf denkende bestuurders, zullen de wegen net zo opstoppingsgevoelig blijven.

Jan Fokkema
Directeur Neprom

De zelfrijdende auto maakt het noodzakelijk om nog meer wegen aan te leggen, omdat nog steeds veel personen automobiel zullen worden, ook die zonder rijbewijs. Wij hebben een onbegrensde behoefte aan ergens anders te zijn dan we zijn. Hoe meer de techniek ons daartoe in staat stelt, hoe meer we daaraan toe zullen geven.

Ernstjan Cornelis
Directeur-aandeelhouder Atelier Pro

Maar de zelfrijdende auto hoeft niet eens. Met een techniek die nu al beschikbaar is, coöperatieve adaptieve cruise control, is het al oplosbaar. De onderzoekers zijn het nog niet helemaal met elkaar eens, maar de ondergrens van de extra wegcapaciteit die genoemd wordt ligt op 20 procent als 20 prodent van de auto’s dit zou hebben. De winst ontstaat doordat er veel minder snelheidswisselingen plaatsvinden door de constante afstand die bereikt wordt. De snelheidswisselingen zijn de oorzaak van de files. Het uitrusten van auto’s met deze techniek kost een schijntje vergeleken met meer asfalt.

Paul Bartelink
Bouwkundig medewerker Paul Bartelink Bouw

Een zelfrijdende auto zorgt voor een continue stroom van verkeer. Een auto heeft geen last van zijn ego en zal altijd (automatisch) voldoende afstand tot de voorganger houden zodat invoegend verkeer zonder probleem kan invoegen. Alle volgende auto’s zullen vervolgens meteen anticiperen op de kleine vertraging van de voorganger om een beetje meer tussenruimte te creëren om vervolgens weer door te gaan. Fileprobleem opgelost. Dat kunnen mensen overigens ook best zelf als ze niet per se met zijn allen vooraan willen rijden en eindelijk beseffen dat, zelf al laat je vijftig auto’s voor gaan, dit geen vertraging oplevert zolang je dit rijdend doet. Dus voor voldoende afstand zorgen en je medeweggebruiker voor laten gaan.

Roelf de Boer
Projectmanager BoerenAdvies

Er zijn enkele grote voordelen: het wagenpark kan kleiner en dus ook het aantal parkeerplaatsen; het aantal auto’s per kilometer weg kan omhoog, waardoor de effectiviteit omhoog gaat; het aantal ongelukken gaat omlaag, waardoor een belangrijke oorzaak van veel files wegvalt; door een betere benutting van transferia kan het aantal omlaag; het ov wordt een beter alternatief, doordat de koppelingen beter worden (dus minder tijdverlies). Dit alles motiveert autogebruikers eerder over te stappen op het ov en zeker op de lange afstand.

H. Timmermans
Technisch adviseur Heijmans

Zelfrijdende auto’s zullen op termijn leiden tot een optimaler gebruik van de wegcapaciteit.


NIEUWE STELLING: ‘Werkhonger maakt prijsvechten onuitroeibaar.’

Reageer op dit artikel