nieuws

KWS Infra herverwerkt tweelaags zoab

infra Premium

KWS Infra herverwerkt tweelaags zoab

KWS Infra legt op het project SAA A1/A6 tweelaags zoab aan uit herverwerkt materiaal. In dit speciale zoab past de VolkerWessels-onderneming ook in de onderlaag hergebruikt zoab toe.

Deze aanpak, die ook wel ‘partial recycling’ wordt genoemd, halveert volgens asfalttechnoloog Alex van de Wall van KWS Infra de CO2-uitstoot vergeleken met de productie van een vergelijkbare hoeveelheid tweelaags zoab zonder ‘partial recycling’. “Het scheelt ook in de prijs; door hergebruik van oud asfalt kan er goedkoper geproduceerd worden.”

Hergebruik in tweelaags zoab is belangrijk omdat dit mengsel meer geluid reduceert dan standaard zoab. Tweelaags zoab vervangt daarom steeds vaker de standaard zoab op het hoofdwegennet. Het validatietraject van Rijkswaterstaat toont aan dat het asfalt met recycling even sterk is als gewoon tweelaags zoab en even lang mee kan gaan.

Het nieuwe asfalt van KWS stelt bijzondere eisen aan de onderlaag. Anders dan gebruikelijk wordt een weg bij een renovatie niet meer de hele laag weggehaald. Alleen het bovenste stukje van de weg wordt vervangen. In de praktijk betekent dit dat de onderlaag dubbel zo lang moet meegaan als de bovenlaag. Het zoab van de onderlaag helpt ook water van de weg af te voeren en het verkeerslawaai te reduceren.

Speciale installaties

Het mengsel kan in elke centrale, zonder aanpassingen aan de installatie of grote wijzigingen in de manier van werken, worden geproduceerd. Deze werkwijze levert niet het hoogste percentage aan herverwerkt materiaal op maar garandeert wel grote hoeveelheden met herverwerkt zoab. “Hoge percentages vereisen speciale installaties en beperken dus de inzetbaarheid”, zegt Van de Wall. Granulaat moet voor de herverwerking uit elkaar worden gehaald. De machines die dat doen verbruiken daarvoor aanmerkelijke hoeveelheden stroom en gas.

KWS Infra streeft ernaar zoveel mogelijk tweelaags zoab met hergebruikt asfalt te verwerken. Deze manier van werken sluit wat Van de Wall betreft goed aan op het principe van cradle-to-cradle. Een volgende stap zou in-situ herverwerking zijn waarbij het transport naar een asfaltcentrale en terug naar de locatie vervalt. Voor Nederland ligt dat niet erg voor de hand. De methode loont alleen bij grote(re) werken en vergt de inzet van nogal wat gespecialiseerd materieel, waarvan niet alles in Nederland is te vinden. “Er wordt een compleet circus rond opgetuigd”, zegt Van de Wall. “Nederland heeft een groot aantal asfaltcentrales zodat er altijd wel één is te vinden in de buurt van een werk.”

Met het herverwerken van tweelaagse zoab blijft er nog één asfaltsoort over die nog niet wordt herverwerkt: steenmastiekasfalt. Dat wordt nu onderwerp van onderzoek.

Reageer op dit artikel