nieuws

Duikende bouwvakkers hebben eigen werkmethode

infra Premium

Duikende bouwvakkers hebben eigen werkmethode

Golven die de voegen aantasten en boomwortels die van bovenaf druk uitoefenen, maken gemetselde kademuren tot kwetsbare objecten. Duikbedrijf Nederland onderhoudt ze door simpelweg onder water te metselen met grotendeels zelf ontwikkelde technieken en materialen.

De onderneming uit Rouveen heeft een speciale methode ontwikkeld om onder de waterlijn te voegen en te metselen. “Het plaatsen van een damwand en het verlagen van het waterpeil kan nou eenmaal niet altijd”, licht eigenaar Wichel Kok toe. In hun speurtocht naar de juiste specie kampten de duikers

In de loop van de jaren hebben wij een eigen recept voor de specie ontwikkeld.

met het ontmengen van de betonreparatiemortel in het water. Het voorkomen ervan was het belangrijkste doel. “In de loop van de jaren hebben wij een eigen recept voor de specie ontwikkeld. De duiker brengt die handmatig in kleine porties aan en voegt de kade net zoals dat boven water gebeurt”, valt mede-eigenaar Erik Pluim bij.

De vernieuwing van de Terbandsterbrug in Heerenveen is aanleiding voor het renoveren van de kademuren aan beide zijden. Het duikbedrijf is vier dagen zoet met de klus. Het metselwerk onder de waterlijn is tot boven de houten fundering aangetast. De problemen zijn beperkt, leert een eerdere inspectie met een onderwatercamera. Het volstaat daarom om de muur met een hogedrukspuit met frees onder druk van 250 bar schoon te spuiten. Daarmee worden de oude voeg en alle losse deeltjes verwijderd. “Dat is nodig voor een goede hechting van de nieuwe voeg”.

Je hebt onder water niet de mogelijkheid om een lijntje te spannen.

De duikers hebben beschadigde stenen met een hydraulische beitel verwijderd. De nieuwe stenen worden met dezelfde specie van het ‘geheime recept’ aangebracht. ‘‘Met de hand duwen we dat dik aan, omdat een royale lintvoeg moet voorkomen dat de stenen koud op elkaar komen. Dat doen we op gevoel, want je hebt onder water niet de mogelijkheid om een lijntje te spannen”, vertelt Wichel Kok.

Dilatatievoegen

Het uitharden van de specie neemt ongeveer een uur in beslag.

Duikbedrijf Nederland beperkt zich in Heerenveen tot het metselen en voegen van de kademuur. Wel hebben de duikers op verzoek van de gemeente decimeters dikke palen van de oude remmingswerken rond de Terbandsterbrug met een kettingzaag weggehaald.

Speciale kit

Verticale dilatatievoegen in de Heerenveense kademuur worden met een speciale kit volgesmeerd. Voor het werken onder water zijn over het algemeen andere materialen nodig dan op het droge. Lekkages in damwanden dicht Duikbedrijf Nederland bijvoorbeeld met een speciale injectiehars. Daarmee wordt voorkomen dat water of zand via een klein gaatje of naadje wegvloeien. ‘‘Onder water kijken we waar de lekkage zit. Vervolgens injecteren we de hars. Afhankelijk van de situatie doen we dat vanaf de kant of in het water”.

Allround bouwvakkers onder water

Het zicht is onderwater vaak slecht. Je moet dan alles op de tast doen.

Duikbedrijf Nederland uit Rouveen heeft een eigen vrachtwagenunit met alle benodigdheden, een arsenaal aan hydraulisch gereedschap, een kraan van 20 meter, een compressor en een lucht- en stroomvoorziening. De duikteams bestaan standaard uit drie personen, dat is wettelijk verplicht. Naast de duiker moet een reserveduiker aanwezig zijn en duikploegleider. De noodzaak van een drietal is er met name bij werkzaamheden in rioolwaterzuiveringen, die de onderneming ook regelmatig moet uitvoeren. ‘‘Het zicht is onderwater dan vaak slecht. Je moet dan alles op de tast doen. Bij het slibzuigen bijvoorbeeld gebeurt het nog weleens dat een arm in de pomp terechtkomt en vacuüm wordt getrokken. Na een seintje van de duiker zetten we de pomp onmiddellijk stil. Er is altijd communicatie. De duiker heeft een microfoon en twee speakers. Iedere teug adem hoor je”, legt eigenaar Wichel Kok beeldend uit. Met een laatste video-inspectie krijgt Duikbedrijf Nederland uiteindelijk de goedkeuring van de opdrachtgever. ‘‘Op naar de volgende klus. Elke dag geeft een andere uitdaging. Slijpen, boren, zagen, injecteren, metsel, voegen, lassen, branden. We zijn allround bouwvakkers, alleen werken we dan onder water”.

Reageer op dit artikel