nieuws

Bodem fietspad stabiel met bindmiddel

infra Premium

Bodem fietspad stabiel met bindmiddel

Zuid-Holland laat bij Stolwijk een fietspad aanleggen op veengrond die met een bindmiddel wordt gestabiliseerd. De provincie zegt de Nederlandse primeur te hebben met deze toepassing voor openbare wegen.

De methode is ontwikkeld door het Finse Allu. Het bindmiddel maakt de grond stevig en stabiel. Het is een onomkeerbaar proces waarbij de grond een klei-achtige korrelstructuur behoudt. In voorkomende gevallen kan erin worden gegraven, waarna de bewerkte grond de oorspronkelijke vorm weer aanneemt. De grond krijgt geen steen- of betonachtige eigenschappen. Die zijn ook onwenselijk, omdat ze grondwaterstromen kunnen verstoren. Na stabilisatie hoeft een bodem niet te worden voorbelast. Verharding kan ongeveer een maand later worden aangebracht.

De veengrond onder het toekomstige 1,2 kilometer lange fietspad wordt tot ongeveer 3,5 meter diepte gemengd met bindmiddel. Dat is samengesteld uit natuurlijke materialen aan de hand van bodemmonsters. ‘Veen’ is een verzamelnaam voor uiteenlopende bodems. In Finland heeft het een andere samenstelling en eigenschappen dan in Nederland. Het is mede de reden dat Allu het werk bij Stolwijk volgt.

Het tracé is om de 50 tot 75 meter tot in de diepere lagen bemonsterd. De samenstelling van het materiaal dat voor de stabilisatie wordt gebruikt, wordt aan de afzonderlijke meetwaarden aangepast, omdat het anders niet bindt.

Veen heeft een hoog vochtgehalte zodat het alleen met droog materiaal kan worden gestabiliseerd. Het materieel waarmee dat gebeurt, lijkt in grote lijnen op dat van soilmixen. Een hydraulische graver met een soort overmaatse staafmixer aan de giek mengt de droge stof met het bodemmateriaal. Het bindmiddel wordt onder druk vanuit een meerijdende feeder in de mengtrommels in de bodem geblazen. Het systeem is effectief tot een diepte van 7 meter.

De stabilisatie van het fietspad bij Stolwijk is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal partijen. De ingenieurs van Antea Group bereidden het werk voor en begeleiden de uitvoering. Heijmans legt het fietspad aan. Global Civiel bracht de kennis in over de stabilisatie volgens de methode van Allu. Het bedrijf vroeg Fugro GeoServices het project theoretisch te onderbouwen en de bijzonderheden aanschouwelijk te maken in een laboratoriumopstelling. Gerlasco leverde als dealer voor Nederland het materieel van Allu. Kok Lexmond voert de daadwerkelijke stabilisatie uit.

Het resultaat maakt deel uit van het recreatieve fietsroutenetwerk in de Krimpenerwaard.

Reageer op dit artikel