nieuws

‘Beoordeling Haagse boortunnel moet overnieuw’

infra Premium

‘Beoordeling Haagse boortunnel moet overnieuw’

De beoordeling van de inschrijvingen voor de Rotterdamsebaan in Den Haag is een “oncontroleerbare chaos en moet overnieuw”. Dat betoogde de advocaat van bouwcombinatie Comol (Mobilis, CFE, Vinci en Croon) vrijdagochtend tijdens een kort geding over de voorlopige gunning aan BAM.

Comol schreef met 299 miljoen euro 1 miljoen euro lager in dan BAM, maar greep alsnog mis door lage beoordelingen en de gevraagde kwaliteitsplannen. Bij twee onderdelen scoorde Comol een relatief lage 2 op een schaal van 1 tot 5. De gemeente Den Haag wees BAM aan als voorlopige winnaar op basis van de emvi-score. Onterecht, vindt Comol, dat de opdrachtgever beschuldigt van belangenverstrengeling en steeds wisselende motivaties.

Bovendien hebben veel meer mensen zich met de beoordeling bemoeid dan de toetsingscommissie van vier personen

“Voor de toelichting op de plannen zijn in eerste instantie summiere motivaties gegeven met steeds wisselende argumenten. Bovendien hebben veel meer mensen zich met de beoordeling bemoeid dan de toetsingscommissie van vier personen en dat is strijdig met de aanbestedingsleidraad. Vooral de bijgetelde scores van het expertteam duurzaamheid onder leiding van TU Delft-professor Marcel Hertogh zijn alarmerend”, betoogde de advocaat van Comol.

De klager spreekt van belangenverstrengeling omdat de TU Delft samen met BAM een fijnstofmagneet heeft ontwikkeld. BAM kreeg in 2013 een octrooi op deze magneet en bracht de magneet bij de Haagse boortunnel in als maatregel om hoger te scoren op het gebied van duurzaamheid.

Tweede punt dat de advocaat van Comol naar voren bracht, is een symposium dat de gemeente Den Haag samen met TU Delft organiseerde terwijl de tender al liep. Onderwerp van dit symposium: de duurzaamheid van tunnels en de instrumenten daarvoor. Daarmee heeft ook de gemeente Den Haag de schijn van belangenverstrengeling op zich geladen, meent Comol.

Den Haag betoogde dat het expertteam van professor Hertogh zijn rol wat ruim heeft opgevat

De advocaat van de gemeente Den Haag ergert zich aan de grote woorden en beschuldigingen van chaos en belangenverstrengeling. “Tendentieus, uit zijn verband gerukt en onwaar.” Den Haag betoogde dat het expertteam van professor Hertogh zijn rol wat “ruim” heeft opgevat, maar dat het ongevraagde advies geen rol heeft gespeeld bij de beoordeling.

De advocaat weerspreekt ook de beschuldiging dat het dialoogteam een ‘challenge’ is aangegaan over de uitkomsten van de beoordelingscommissie. Er is volgens de opdrachtgever een keer gespard over de motivatie en beoordeling. Op basis daarvan is een score één punt verhoogd, maar dat betrof een andere afvaller en heeft geen invloed gehad op de scores van BAM of Comol.

De rechter zal moeten beoordelen of de beoordeling overnieuw moet.

Video: Rotterdamsebaan (Den Haag) 360-video teaser

VIA Drupsteen.

Reageer op dit artikel