nieuws

Soms wel zestien inschrijvers voor brug

infra Premium

Soms wel zestien inschrijvers voor brug

Het komt zelden voor dat slechts één partij inschrijft op een brugopdracht. Dat blijkt uit een analyse van Cobouw naar 23 projecten die in de afgelopen vier jaar gegund zijn.

Met de Julianabrug rekende de gemeente Alphen aan den Rijn op zes à zeven inschrijvers. Zeker geen gekke aanname als de brugopdrachten van de afgelopen jaren erop na worden geslagen: het gemiddelde aantal bouwers of combinaties van bouwers dat op een brug inschrijft bedraagt 5,2.

Cobouw bestudeerde de gunningen van 23 opdrachten. Het is zeker geen volledig onderzoek, maar het geeft wel een goed beeld. Voor zover bij ons bekend meldde zich drie keer slechts één kandidaat.

De grootte van het project lijkt geen rol te spelen. Want behalve bij de brug in Alphen bleef ook bij het Noorderbrugtracé in Maastricht slechts één bouwer over die de klus wilde klaren. En dat gaat toch om een project van circa 70 miljoen euro. Ook voor het vervangen van een brug in Friesland bleven bouwers massaal thuis. Dat werk had een gegunde waarde van 1,5 miljoen euro.

Als maar één partij interesse toont, doet een opdrachtgever toch iets fout, stellen de meeste bouwers die Cobouw in het kader van dit onderzoek sprak. De cijfers lijken dat beeld te onderbouwen. Op een brugproject schrijven gemiddeld namelijk ruim vijf bouwbedrijven in.

Op basis van deze cijfers (zie bijlage bij dit artikel, onderaan) lokt de aanbesteding van een brug meestal vier bouwers uit om in te schrijven (zes keer). Bij elf opdrachten meldden zich vijf of  meer geïnteresseerde partijen.

De Vuurjuffer in Groningen is populair: geen toeters en bellen

 Van alle bruggen was de brug Vuurjuffer in Groningen het meest populair. Niet minder dan zestien infrabouwers deden een bod. Dat is opvallend, want het is een vrij recente opdracht. Bouwers hebben echter wel een verklaring voor de populariteit van deze opdracht: geen toeters en bellen. Alleen de laagste prijs telt.

Een gebrek aan bruggenbouwers lijkt Nederland niet te hebben. Steeds weer andere aannemers sleepten een opdracht in de wacht, van Spijker Infrabouw tot aan BAM Civiel.

Valt er nog iets te zeggen over de meest gekozen contractvorm? Ja. Aanbesteden op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, zoals ook is toegepast in Alphen aan den Rijn, is absoluut een trend. Van de 23 projecten werd dat aanbestedingsinstrument 17 keer toegepast. Bij de overige zes opdrachten zochten opdrachtgevers naar de goedkoopste aannemer.

Reageer op dit artikel