nieuws

Schultz: eenduidige EU-regels en systemen

infra Premium

Schultz: eenduidige EU-regels en systemen

Verkeersminister Schultz van Haegen wil het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 aangrijpen om een gezamenlijke Europese aanpak van de zelfrijdende auto te promoten. Europese samenwerking moet verhinderen dat een lappendeken aan regelgeving ontstaat.

“Dat voorkomt dat je straks bij de grens een update of ander systeem nodig hebt, omdat regels en systemen niet op elkaar aansluiten”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er zijn zelfs plannen om in april tijdens de Europese Transportraad in Amsterdam de ambitie te onderstrepen door hoogwaardigheidsbekleders te vervoeren in zelfrijdende auto’s.

Voorkomen dat straks een update of ander systeem nodig is

Het ministerie werkt al bij de United Nations Economic Commission for Europe aan wijziging van het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer. Die is noodzakelijk om marktintroductie van zelfrijdende auto’s mogelijk te maken.

Volgens het ministerie is nog onzeker wat op lange termijn de gevolgen van zelfrijdende auto’s zijn voor de infrastructuur. Er bestaan nog geen modellen om de effecten te berekenen. Daarom promoot het ministerie praktijkproeven en scenariostudies. Per 1 juli 2015 is de regelgeving aangepast, zodat de RDW ontheffing kan verlenen voor tests op de openbare weg.

De Nederlandse learning by doing-aanpak moet inzicht geven in de gevolgen voor doorstroming en wegcapaciteit en leiden tot betere communicatiemogelijkheden voor auto’s onderling en met het geleidingsnetwerk. Een speciale Taskforce Dutch Roads, met lokale en nationale wegbeheerders, wijst de juiste locaties aan voor het testen van zelfrijdende voertuigen.

Reageer op dit artikel