nieuws

Onderzoek Lonneke Cheung wint eerste prijs ESCL

infra Premium

Onderzoek Lonneke Cheung wint eerste prijs ESCL

Het afstudeeronderzoek van Lonneke Cheung (TU Delft) naar de invloed van wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op de efficiëntie en effectiviteit van verandermanagementprocessen bij complexe infraprojecten heeft de prestigieuze prijs van het Europees Instituut voor Bouwrecht (ESCL) gewonnen.

In haar onderzoek vergeleek Cheung de rol van drie soorten contracten, de UAV-gc, NEC3 en Fidic Yellow Book op het laten ontstaan van wederzijds vertrouwen. Alleen NEC3-contracten, in Nederland vergelijkbaar met het alliantiecontract, scoort op dat punt voldoende. De Fidic-contracten komen er juist het slechtst af, omdat daar sprake is van eenzijdige voorwaarden en onevenredige risico’s voor de aannemer.

Volgens de jury heeft Cheung originele gedachten gevolgd. Haar benadering heeft ervoor gezorgd dat haar thesis potentiële waarde heeft, niet alleen voor gebruikers van nationale contractvormen, maar ook voor hen die werken met Fidic-contracten. Deze laatste, opgesteld door de internationale club van raadgevend ingenieurs, worden onder meer gebruikt voor alle projecten van de Wereldbank. In de praktijk blijken het door de eenzijdige benadering echter inherente vechtcontracten te zijn.

De jury is daarnaast gecharmeerd van de keuze van Cheung voor verandermanagement en vindt de koppeling met het concept van wederzijds vertrouwen “interessant”. Ook is de thesis helder gestructureerd en goed geschreven.

Reageer op dit artikel