nieuws

Deltaplan frustreert recycling

infra Premium

Deltaplan  frustreert recycling

Rivierverbredingen zitten recycling van betonpuin in de weg. De komende tien à vijftien jaar zal zich dat versterkt doorzetten. Het grote aantal projecten levert miljoenen tonnen zand en grind op. Daardoor worden de prijzen van deze grondstoffen zo laag dat granulaten in vergelijking te duur zijn. 

Een circulaire economie. Het is een wens van dit kabinet en staatssecretaris Mansveld (milieu), maar in de bouwwereld zal dat de komende tientallen jaren niet zo gemakkelijk gaan. Dat komt doordat het aanbod zand en grind met het Deltaplan en de bijbehorende verruiming van rivieren nog tot in lengte van jaren zal doorgaan.

Het aanbod zand en grind gaat nog tot in lengte van jaren door

Nu al is er veel zand en grind op de markt, omdat de nieuwbouwproductie in de afgelopen jaren in een dip zat. Juist in de crisis zijn er ook tal van rivierprojecten langs de Maas, Waal en Rijn in uitvoering gekomen. Op dit moment zijn dat er om precies te zijn 23. Daarnaast zijn er nog eens dertien in voorbereiding.

Overschotten

“Inclusief de binnendijkse winmogelijkheden is er voldoende zand en grind om de komende 10, 15 jaar in de behoefte te voorzien”, staat in een notitie van Cascade, de vereniging van de zand- en grindindustrie. Leonie van der Voort, directeur, wil echter niet spreken van overschotten. Ze erkent wel dat het er voor recyclingbedrijven niet gemakkelijker op zal worden.

Het moet niet ‘of of’ zijn maar ‘en en’. Per locatie zou je dat moeten bekijken

“Qua prijzen zal het inderdaad lastig zijn om met ons te concurreren. Maar het moet niet ‘of of’ zijn maar ‘en en’. Per locatie zou je dat moeten bekijken. Vooral transport is dan een bepalende factor en niet elke provincie heeft zand en grind. Met de vereniging van brekers en sorteerders (BRBS, red.) denken we daar ook over na.”

Daad bij het woord

Peter Broere, secretaris van de BRBS, vindt ook dat recyclebedrijven en bedrijven die primaire grondstoffen leveren aan met name de betonindustrie samen op moeten trekken: “Beton en recycling moeten samen tot circulariteit komen. De betonsector toont wat dat betreft goede wil. Maar we zijn er nog niet. Het is niet zo dat de kilo’s betongranulaat over de toonbank vliegen. De daad moet een keer bij het woord worden gevoegd.”

Broere ziet wel een probleem voor zijn sector ontstaan: “Dat de rivieren breder worden gemaakt om Nederland veilig te houden, is in ons aller belang. Maar inderdaad, als dit veel zand en grind oplevert, komt dat een duurzame grondstofvoorziening niet ten goede.”

Huiverig

Welke rol kan de overheid hierin spelen? Broere: “Die heeft niet zoveel instrumenten. Grind duurder maken, of granulaten verplichten, al zijn dat geen eenvoudige opties. Daar is iedereen huiverig voor. Ook een deel van onze achterban. Maar zonder aanleg van meer wegen, zonder extra inspanning van de betonsector, zolang we rivieren verbreden, dreigt de berg puingranulaat groter te worden. Dat willen we niet. Dat lijkt me geen succesvol afvalbeleid. Dus een zetje kunnen we wel gebruiken.”

Apart

Circulariteit, het is zo’n hype

Van der Voort zit niet te wachten op overheidsbemoeienis: ”Uiteindelijk gaat het erom dat we de wereld beter of net zo goed achterlaten als die was. Wij hebben niet verzonnen dat de rivieren breder moeten om ons land veilig te houden. Dat gaat gewoon gebeuren. Wij kunnen de veiligheid garanderen, maar dan moeten we het wel kwijt kunnen. Wat ik apart vind is, dat het ministerie van Economische Zaken onze sector looft om onze visie, terwijl we bij Infrastructuur en Milieu nog net niet met de nek worden aangekeken als je het over primaire grondstoffen hebt. ‘Daar moeten we mee stoppen’, roepen ze daar. Dan denk ik: praat even met elkaar, ministeries. Circulariteit, het is zo’n hype.”

Reageer op dit artikel