nieuws

Waterschap Groot Salland pakt 100 kilometer dijk aan

infra

Waterschap Groot Salland pakt 100 kilometer dijk aan

Het Waterschap Groot Salland pakt in de komende vijftien jaar 100 kilometer dijk aan, evenals dertig stuwen, sluizen, gemalen en coupures. Die aanpak is volgens het waterschap nodig om ze aan de nieuwe veiligheidseisen te laten voldoen.

Het waterschap heeft nu het eerste van dertien projecten aangekondigd. Dat project vraagt bijzondere aandacht, omdat een groot deel van de dijken in het stedelijke gebied van de stad Zwolle ligt.

In totaal 7,5 kilometer soms ‘onzichtbare’ dijk moet worden aangepakt. Zo ver is het nog lang niet. Eerst moet nog een verkenning plaatsvinden. Het waterschap biedt marktpartijen ook ruimte voor innovatie. In 2020 moet de eerste schop de grond in gaan. De komende maanden wordt meer duidelijk over nog eens twee projecten, aldus een woordvoerder.

Al langer is duidelijk dat de dijken in Zwolle aan een opknapbeurt toe zijn. In 2014 begon het waterschap met de voorbereidingen. In datzelfde jaar besloot het kabinet vanwege de Deltabeslissingen dat sommige delen van Nederland een betere bescherming moeten krijgen: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Dat geldt ook specifiek voor het genoemde gebied in Zwolle. Groot Salland wil niet afwachten totdat de nieuwe veiligheidseisen zijn ingevoerd. “In de voorbereiding van het project Dijkverbetering Stadsdijken Zwolle zijn deze nieuwe eisen meegenomen.”

Reageer op dit artikel