nieuws

‘Vaker corruptie Den Haag’

infra Premium

‘Vaker corruptie Den Haag’

Bouwambtenaren van de Haagse Dienst Stadsbeheer hebben volgens een oud-aannemer tot 2012 meer dan eens om steekpenningen gevraagd.

Met deze bewering bevestigt de ondernemer, die anoniem wil blijven, de beschuldiging van advocaat Derk van den Elzen. De jurist verdedigt een ambtenaar die wegens corruptie voor de rechter is gedaagd. Van den Elzen zegt dat ook andere ambtenaren zich schuldig maakten aan sjoemelen en zijn cliënt als zondebok naar voren is geschoven. De aannemer, die tot enkele jaren geleden actief was in de regio Den Haag, stelt dat medewerkers van de gemeentelijke Productgroep Straten steekpenningen vroegen.

De zegsman, oud-directeur van een middelgroot bouwbedrijf, reageert op de berichtgeving over de cliënt van advocaat Van den Elzen, die voor de rechter moest verschijnen omdat hij in de jaren voor 2012 steekpenningen zou hebben aangenomen. Volgens een bericht dat het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) zaterdag publiceerde, zouden ambtenaren van de afdeling Riolering en Waterbeheersing gedurende meerdere jaren op verschillende manieren hebben gesjoemeld. Zo werden onder meer gemeentegelden die bestemd waren voor bouwwerken uitgegeven aan de aanschaf van computers. Verder zouden kerstpakketten zijn aangenomen, terwijl dat niet was toegestaan.

De ondernemer herkent zich in die gang van zaken en herinnert zich dat bij de gemeentelijke Productgroep Straten vergelijkbare praktijken zijn voorgevallen. “Het is mij verschillende keren overkomen ambtenaren mij onder druk zetten om geld af te schuiven”, zegt hij. “Toen ik een keer weigerde, bleken er plotseling allerlei regels te zijn waaraan ik moest voldoen.” Een ander voorval dat hij noemt, is dat van een ambtenaar die hem de rekening stuurde voor een dure leren jas. De man beweerde dat hij tijdens het controleren van een bestratingswerk was gestruikeld over een loszittende steen, waarna een scheur in het kledingstuk was ontstaan.

“De pijn zit in het middenkader”, aldus de oud-directeur. “Dat zijn de ambtenaren die direct toezicht uitoefenen op de werkzaamheden. Op het stadhuis zelf weten ze meestal van niets.”

Advocaat Van den Elzen sluit niet uit dat dergelijke praktijken nog steeds voorkomen. In het bijzonder kleine lokale aannemers zijn volgens hem vaak afhankelijk van opdrachten van de gemeente. Daarom zullen ze een aansporing om de portemonnee te trekken niet snel weigeren. Bij het ter perse gaan van deze krant had de gemeente Den Haag nog niet gereageerd.

Reageer op dit artikel