nieuws

Hoogspanning bij planning tunnel

infra

Hoogspanning bij planning tunnel

Minister Schultz (infrastructuur) heeft het startsein gegeven voor de bouw van de Gaaspertunnel, het derde project van de wegverbreding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA).

Bij zowel het tweede als dit derde project is lager ingeschreven dan de raming, maar er zijn ook tegenvallers te verwachten. Projectdirecteur Hans Ruijter ziet vooral uitdagingen en is overtuigd van een vlot en prettig verloop van de grootste wegverbreding in Nederland. Uiteraard kent hij de verhalen over de stroeve verhoudingen en arbitrages, maar bij het project SAA zet hij in op korte lijnen en een soepele uitvoering. “De bouw van een tunnel is een ingewikkelde en logistiek complexe operatie, we steken er veel energie in om die samenwerking vlot te laten verlopen.”

De Gaasperdammerweg is het derde van de vijf SAA-projecten en het tweede dbfm-contract waarbij zowel ontwerp, bouw, financiering als twintig jaar onderhoud zijn gecombineerd. De A10-Oost (SAA1) is inmiddels opgeleverd en de A1-A6 (SAA2) is volop in uitvoering. In totaal staat ruim 5 miljard euro gereserveerd voor de wegverbredingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. En op Prinsjesdag werd bekend dat het budget voor 300 miljoen euro onder ‘spanning’ staat. “Verschillen tussen de budgetten en de ramingen”, licht Ruijter toe. In zijn ogen is dat niet iets om van wakker te liggen. Temeer omdat de aanbestedingsmeevallers van zowel SAA2 als SAA3 verrekend mogen worden met de dreigende tekorten. Overigens weigert de projectdirecteur te spreken van aanbestedingsmeevallers: “Het gaat om het aanbestedingsresultaten en of dat meevallers zijn, weten we pas bij oplevering. Het budget zal oplopen tot 7 miljard euro als alle reserveringen voor onderhoud zijn toegevoegd.”

De risico’s liggen voor een groot gedeelte bij de bouwcombinatie, met uitzondering van de openstellingsvergunning van de tunnel, maar Rijkswaterstaat wil uitdrukkelijk samenwerken. “Bij dbfm-contracten staat de planning relatief snel onder hoogspanning. Om die druk te verlichten, zijn op diverse kritieke punten buffers ingebouwd. Als het dan tegenzit, zijn er terugvalopties om weer tijd in te lopen”, geeft Ruijter een ander voorbeeld. Ook is er net als bij SAA2 een BOT-overleg ingevoerd, benen-op-tafeloverleg om onderwerpen informeel aan te kaarten en worden (dreigende) risico’s op regelmatige basis doorgesproken.

Lees verder: Groot park boven op Gaaspertunnel

Reageer op dit artikel