nieuws

Dekker ziet winst iets afnemen

infra Premium

Dekker ziet winst iets afnemen

Dekker Holding zag de omzet het afgelopen jaar toenemen tot 60 miljoen euro. Door een “laag volume en moordende concurrentie”, met name in de inframarkt, kwam de winst echter wat lager uit.

Dat meldt de onderneming in het jaarverslag. De omzetstijging werd vooral veroorzaakt door de bouw van een brug in Muiden, een project dat Dekker samen met Ooms uitvoerde. De aannemer boekte vorig jaar een nettowinst van 78 3.000 euro, tegenover 1,3 miljoen euro een jaar eerder. “Het beoogde resultaat is niet behaald, omdat wij hadden verwacht dat de infratak hier meer aan bij zou dragen”, schrijven directieleden Ron Oudeman en Klaas Jan Dekker in een toelichting op de cijfers. De overige bedrijfsonderdelen presteerden wel beter dan in 2013.

De solvabiliteit daalde licht en het eigen vermogen kwam met 8,6 miljoen euro ruim een miljoen euro lager uit. Deze cijfers “onderbouwen nog steeds de financiële gezondheid van ons bedrijf”, stellen de directeuren. De bouwer kijkt al met al redelijk tevreden terug op boekjaar 2014. Goed, de markt was “zeer moeilijk”, maar de woningmarkt stabiliseerde zich en hier en daar zijn “lichtpuntjes” te bespeuren.

Uitgesteld

Het orderboek was eind vorig jaar met 51,9 miljoen euro wel beter gevuld dan voorgaande jaren. Al zijn er ook zorgen. “Onze ervaring leert dat projecten steeds vaker worden uitgesteld”, staat in het directieverslag van de beheersmaatschappij. “Wij hebben op deze ontwikkeling geanticipeerd door meer werk aan te nemen dan nominaal benodigd is voor de begroting.” Zo lukte het om de onderdekking op de algemene kosten “voor een belangrijk deel” op te vangen.

Onder Dekker Holding Krabbendam vallen K. Dekker, infra- en rioleringspecialist De Bie en Seignette en Dekker Bouw Bergen. De bedrijven hebben samen 156 werknemers. Dit jaar wil het bouwconcern zich meer gaan richten op geïntegreerde contracten. De onderneming is druk bezig om met name het uta-personeel bekend te maken met de “veranderde verantwoordelijkheden, risicomanagement en de daardoor ontstane contractvormen”.

De directie spreekt de wens uit om meer als een multidisciplinair bedrijf de markt op te gaan. Daarom worden de bedrijven in de holding dit en volgend jaar samengevoegd en omgedoopt tot K. Dekker Bouw en Infra. Daarnaast wordt nog meer samenwerking gezocht met onderaannemers en toeleveranciers, “waarbij gezamenlijk met één of meerdere aannemers projecten worden aangenomen”. Voor 2015 wordt een omzet van 65 miljoen euro verwacht.

Reageer op dit artikel