nieuws

Rijkswaterstaat 
bekijkt testproces Botlekbrug snel

infra Premium

Rijkswaterstaat 
bekijkt testproces Botlekbrug snel

Rijkswaterstaat gaat het testproces van de Botlekbrug evalueren. Aanleiding zijn de vele storingen die tot nu toe zijn opgetreden, blijkt uit een brief van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer.

“Een goed doorlopen testfase geeft nog geen garantie dat er geen storingen optreden. Er is rekening gehouden met opstartproblemen. Het aantal storingen dat is opgetreden, achttien storingen op 450 brugopeningen, vind ik echter te veel”, schrijft Schultz die het allemaal heel vervelend vindt.

Dat is de reden dat het hele testproces nog eens goed onder de loep wordt genomen. Dit ondanks het feit dat tijdens de testfase storingen aan de werking van de afsluitbomen, de sensoren en de vergrendeling van de brug zijn opgetreden. De maatregelen om die problemen op te lossen zijn vervolgens weer getest.

“Uit die testen kwam het beeld naar voren dat de storingen definitief verholpen waren. Helaas zijn deze storingen na openstelling toch weer opgetreden”, aldus Schultz. De evaluatie zal gebruikt worden om de testprotocollen voor soortgelijke projecten vast te stellen.

In het testprotocol voor de Botlekbrug moet de opdrachtnemer in alle fasen van het ontwerp- en aanlegproces zelf aantonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zowel de losse componenten en deelsystemen als het proces van openstelling in reguliere en bijzondere situaties worden getest. Rijkswaterstaat kijkt of het testprogramma is uitgevoerd en of de resultaten aanleiding geven tot aanpassingen in de systemen. “Alle fasen zijn in dit geval aantoonbaar en met goed gevolg doorlopen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de brug kon worden opengesteld”, aldus Schultz die hiermee impliciet aangeeft dat de testprocedures niet adequaat zijn.

Inmiddels zijn de nodige maatregelen genomen om de betrouwbaarheid van de brug te vergroten. Zo zijn de slagbomen opnieuw afgesteld, de sensoren zijn beschermd tegen invloeden van buiten en de samenhang tussen vergrendeling en de detectiesensoren is aangepast. Die maatregelen lijken effect te hebben. Volgens Schultz zijn er voor het Rijk geen kostenoverschrijdingen, wel voor de aannemer.

Reageer op dit artikel