nieuws

Relatie aannemers ProRail ontspoord

infra

Relatie aannemers ProRail ontspoord

Aannemers en onderaannemers hebben in gesprekken met staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu) aangegeven dat het niet spoorde tussen hen en ProRail. Voor de bewindsvrouw was dat geen reden om in te grijpen.

Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Mansveld. De vragen hebben betrekking op het onderzoeksrapport naar de aanbesteding van onderhoudscontracten bij ProRail van accountantskantoor PwC. Het zonder overleg met het ministerie verlengen van vier Prestatie Gerichte Onderhoudscontracten (PGO’s) van 3,5 jaar tot tien jaar door ProRail leidde tot 148 Kamervragen. “Aannemers hebben mij gezegd dat de relatie met ProRail niet altijd optimaal was”, aldus Mansveld. Zij antwoordde daarop dat ProRail als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk is voor het PGO-traject. Daaronder vallen alle besluiten die daarover worden genomen en de manier waarop de zaken worden aangepakt. “Partijen moeten daar met elkaar over in gesprek gaan”, schrijft de staatssecretaris.

Lees verder: directie prorail afgehaald van aanbestedingen

Reageer op dit artikel