nieuws

Lekdijk veilig met glasvezelnagels

infra

Lekdijk veilig met glasvezelnagels

De Lekdijk bij Vianen kan weer vijftig jaar mee. Met 273 nagels van glasvezel, omhuld met een mantel van grout, is een 250 meter lang compartiment versterkt. Er was ter plekke namelijk geen ruimte om de dijk te verhogen of te verbreden.

Het werk is uitgevoerd door consortium Dijkvernageling. Daarin werken Bosklis en Volker Staal en Funderingen samen met ingenieursbureaus Grontmij en Witteveen+Bos. Het consortium rondde de werkzaamheden ruim een maand eerder af dan gepland en vijf maanden eerder dan de afspraak met Ruimte voor de Rivier.

Voor de experimentele techniek van dijkvernageling is gekozen, omdat een oude stadsgracht, een watertoren en een voormalig kasteelterrein traditionele dijkverzwaring belemmerden. Met een betrekkelijk lichte boorstelling hebben de aannemers 18 meter lange glasvezelstaven in de dijk aangebracht en die vervolgens omhuld met grout. De groutschil zorgt voor een goede hechting aan de klei. De constructie wordt aangesproken als de dijk zich enigszins zet en voorkomt dan dat een stuk van de dijk binnenwaarts afschuift.

Dijknagels worden in het buitenland al langer gebruikt om spoortaluds en wegbermen te versterken, maar in Nederland was er nog geen praktijkvervaring mee. Wel namen de consortiumpartners in 2005 al eens een succesvolle proef in de Diefdijk. Ook toen werden nagels getrokken om de exacte capaciteit te kunnen bepalen. Maar tot een serieuzere praktijkproef kwam het nooit.

Voordeel van de techniek is volgens heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland dat de sterkte van de dijk niet is verlaagd tijdens de uitvoering. De ankers kunnen met betrekkelijk lichte boorstellingen worden aangebracht wat weinig voorbereiding van het terrein vereist en waardoor de geluidshinder tijdens de uitvoering beperkt blijft. De werkzaamheden namen uiteindelijk 3,5 maand in beslag. Als de pilot na monitoring succesvol blijkt, zal Rivierenland de techniek volgens Goos zeker vaker toepassen. Consortium Dijkvernageling monitort de constructie nog een half jaar.

Reageer op dit artikel