nieuws

Haven Tholen krijgt keermiddel

infra

Haven Tholen krijgt keermiddel

Waterschap Scheldestromen legt een keermiddel aan in de haven van Tholen. Dit moet voorkomen dat het Volkerak-Zoommeer wordt gebruikt als waterkering wanneer het water in de haven meer dan 2 meter zal stijgen.

De aanleg van het keermiddel vloeit voort uit het programma Ruimte voor de Rivier. Onderdeel hiervan is dat het Volkerak Zoommeer de functie van waterberging krijgt. Deze functie brengt het risico van een forse stijging van het water in de haven van Tholen met zich mee. Hierdoor kunnen onder meer woningen en de infrastructuur schade oplopen. Het keermiddel moet dit voorkomen. 

Om er voor te zorgen dat de waterbodem de bouwkundige constructie van het keermiddel kan dragen, wordt de haven de komende twee maanden uitgebaggerd en steigers in de jachthaven aangepast. Uiteindelijk plaatst men in januari 2016 de betonnen onderdelen van het keermiddel. Om de waterberging mogelijk te maken wordt ook de dijk bij het nabijgelegen buurtschap Botshoofd versterkt door een extra kleipakket aan te brengen. De waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt de grootste waterberging van Nederland. Hij wordt gebruikt als de stormvloedkeringen gesloten zijn vanwege een storm op zee. De kans hierop is overigens niet groot, zo laat het waterschap weten. Naar verwachting doet het risico zich eens in de 1400 jaar voor. 

Reageer op dit artikel