nieuws

Dijkversterking en natuurontwikkeling gaan goed samen

infra

Dijkversterking en natuurontwikkeling gaan goed samen

Het versterken van dijken in combinatie met natuurontwikkeling biedt economische voordelen en is gunstig voor de natuur. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, het onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit.

Alterra baseert zich op de uitkomsten van pilots die werden gehouden in het Rivierengebied en het Waddengebied. Als economisch voordeel van het combineren van natuurontwikkeling en dijkbeheer wordt in het bijzonder genoemd de mogelijkheid om klei te winnen in de slibmotor. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor recreatief gebruik van zulke dijkversterkingen. De voordelen voor natuurontwikkeling bestaan uit onder meer het laten aansluiten van de dijkversterkingen op de ontwikkeling van Natura 2000 gebieden.  

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels