nieuws

Flevoland besteedt werken Flevokust openbaar aan

infra

Flevoland besteedt werken Flevokust openbaar aan

De provincie Flevoland begint met de openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de aanleg van Flevokust, een buitendijkse overslaghaven met containerterminal ten noorden van Lelystad.

Het aanbestedingsproject omvat de bouw van de overslaghaven, de golfbreker en de vaargeul. Daarnaast is de aanleg van de toegangsweg vanaf de IJsselmeerdijk in het project opgenomen. Volgens planning is de haven medio 2017 operationeel.

Omdat de bouw van Flevokust uit meerdere onderdelen bestaat, zoekt de provincie een aannemer of aannemerscombinatie die alle onderdelen van het project kan uitvoeren. Ervaring met waterwerken en werken aan de primaire waterkering zijn bij dit project van essentieel belang.

In het project zit onder andere het uitdiepen van de vaargeul, waarbij de aannemer het opgediepte zand kan gebruiken voor de aanleg van het haventerrein, de toegangsweg en mogelijk ook voor de golfbreker. Bij de golfbreker is het de keuze aan de aannemer of hij een vaste golfbreker of een drijvende variant plaatst.

Reageer op dit artikel