nieuws

E-transporteurs bouwen gestaag aan Europese Energie Unie

infra Premium

E-transporteurs bouwen gestaag aan Europese Energie Unie

De Europese Energie Unie komt stap voor stap dichterbij dankzij grensoverschrijdende samenwerking en de bouw van grensoverschrijdende netwerken. De komende jaren moeten daar nog de nodige miljarden in geïnvesteerd worden, maar veel plannen liggen al klaar. Dit blijkt onder meer uit de jongste cijfers van energietransporteur Tennet.

De uitvoering van een aantal hoogspanningsprojecten in Nederland ligt goed op koers, laat Tennet weten bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het bedrijf legt een ringverbinding aan in het noordelijke deel van de Randstad om de leveringszekerheid in dat deel van het land verder te verhogen en te waarborgen. Een vierde grensoverschrijdende verbinding met Duitsland, van Doetinchem naar het Duitse Wesel, wordt momenteel gerealiseerd en zal naar verwachting in 2017 gereed zijn. In Zuidwest-Nederland is intensief overleg gevoerd met belanghebbenden over alternatieve tracés voor een nieuwe verbinding die toekomstige offshore-windparken moet aansluiten op het hoogspanningsnet.

Vooruitgang

Ook in Duitsland heeft TenneT goede vooruitgang geboekt: werkzaamheden voor diverse onshore-projecten in het gehele land zijn van start gegaan, evenals de aanleg van een grensoverschrijdende verbinding tussen Duitsland en Denemarken, de zogeheten Westküstenleitung. Bij het SuedLink-project werkt Tennet nauw samen met belanghebbenden om rekening te houden met hun wensen en behoeften met betrekking tot het te plannen tracé en de gebruikte technische oplossingen. De SuedLink-verbinding is Tennet’s grootste project op land en zal Noord-Duitsland met Zuid-Duitsland verbinden door middel van een circa 800 kilometer lange gelijkstroomkabel. In totaal is in het eerste half jaar alleen in Nederland en Duitsland voor 1,2 miljard geïnvesteerd.

Daarnaast treft Tennet in Nederland de nodige voorbereidingen voor de aansluiting van vijf windparken op de Noordzee met een totale capaciteit van 3.450 MW.

Hoeksteen

Het bedrijf bereid zich verder voor op de Europese marktintegratie die de Europese Commissie ziet als een hoeksteen van het totale energiebeleid. Enerzijds moet dit de leveringszekerheid van elektriciteit tot in alle uithoeken van de EU veiligstellen. Anderzijds moet het zorgen voor lage consumentenprijzen, waardoor een transitie naar ‘all electric’ zowel in de gebouwde omgeving als in het transport dichterbij komt. Dat betekent miljarden besparen op de import van fossiele brandstoffen.

Aanvulling

Zo heeft het bedrijf besloten samen met de Noorse netbeheerder Statnett en de Duitse staatsbank KfW te investeren in het NordLink-project, de eerste kabel met hoge transportcapaciteit (1400 MW) tussen Noorwegen en Duitsland. De link is een aanvulling op de al bestaande onderzeese elektriciteitsverbinding tussen Noorwegen en Eemshaven en tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Verder zijn er dan nog de drie bovengrondse hoogspanningslijnen tussen Nederland en Duitsland met een vierde in aanleg tussen Doetinchem en Wesel en de verbinding in aanleg tussen Nederland en Denemarken, de COBRA-kabel.

Netwerk

Ook andere energietransporteurs zijn bezig met soortgelijke projecten in heel Europa die uiteindelijk moeten zorgen voor een Europees netwerk van hoogspanningsleidingen. Niet alleen moet dat in de portemonnee van de consument schelen, ook moet het ervoor zorgen dat stroomstoringen tot het verleden gaan behoren. Ook moet het netwerk beter bestand zijn tegen fluctuaties in stroominvoer als gevolg van het toenemende aandeel duurzame energie. Wat dat betreft heeft Tennet al een test gehad op 20 maart dit jaar tijdens de zonsverduistering. Tijdens de eerste fase ervan kreeg het bedrijf te maken met een afname van het aanbod zonne-energie van 7000 MW. In Nederland werd er dankzij de bewolking slechts een dipje van 100 MW waargenomen.

Reageer op dit artikel