nieuws

Deltares rondt eerste proeven af in Deltagoot

infra Premium

Deltares rondt eerste proeven af in Deltagoot

De problemen met het golfschot voor de Deltagoot van Deltares zijn opgelost. Deze week rondden de onderzoekers de eerste proeven uit in de testfaciliteit waar de grootste kunstmatige golven ter wereld kunnen worden opgewekt.

In het 300 meter lange golfbassin was de afgelopen maand een 11 meter hoge dijk opgebouwd waar ongeveer vijfduizend Basaltonzuilen op waren geplaatst op schaal 1:1,6. Deltares onderzocht de exacte sterkte van dit type zetsteen, zoals het ook met concurrerende zetstenen deed. Tot nu toe vonden dit soort proeven plaats in de Noordoostpolder waar Deltares sinds 1980 over een veel kleinere goot beschikte die luistert naar dezelfde naam. De nieuwe goot is 80 meter langer en 2,5 meter dieper dan het andere exemplaar. Daarmee kunnen golven worden opgewekt die eenderde hoger zijn, tot maximaal 4,5 meter hoogte. Die maximale golfhoogte was bij het onderzoeken van de steenbekleding niet nodig. Volgende maand gaan wel proeven van start waarbij de faciliteit op vol vermogen moet draaien. Om te voorkomen dat de hydraulische aansturing de complete stroomvoorziening van Delft-Zuid in gevaar brengt, wordt extra energie opgeslagen in speciale static support gas bottles.

   

Vertraging

De Amerikaanse fabrikant MTS van het golfschot en de besturing had lang problemen om het systeem werkend en stabiel te krijgen. Daardoor liep de opening van de Deltagoot zo’n anderhalf jaar vertraging op. Maar nu zijn alle problemen volgens een woordvoerder van Deltares onder controle. De officiële opening staat gepland voor 5 oktober. Het experiment dat de vuurdoop was voor de Deltagoot was het laatste uit een serie met vergelijkend onderzoek naar zetstenen voor dijken. In dit project werkten waterschappen, Rijkswaterstaat en projectbureau Zeeweringen samen met bedrijven en Deltares. In totaal zijn negen typen steenbekledingen van vijf verschillende producenten onderzocht: Basalton, C-Star, Hillblock, Hydroblock, Ronaton en Verkalit. Van sommige typen werden meerdere modellen beproefd. Het eindrapport van de studie is dit najaar klaar en moet leiden tot nieuwe rekengegevens die worden geïmplementeerd in het softwarepakket Steentoets. Daarmee kan beter worden bepaald hoe hoog een zetsteen in bepaalde omstandigheden moet zijn, zodat dijken in de toekomst nauwkeuriger ontworpen en onderhouden kunnen worden.

Reageer op dit artikel