nieuws

Werkeiland in IJsselmeer voor opslag zand

infra Premium

Werkeiland in IJsselmeer voor opslag zand

Smals IJsselmeer gaat 5 kilometer uit de kust van Gaasterland een werkeiland aanleggen in een Natura2000-gebied. Vanaf 2020 wil het bedrijf uit Katwijk jaarlijks zo’n 2 miljoen ton industriezand en ruim 700.000 kubieke meter ophoogzand uit het IJsslemeer winnen.

Smals IJsselmeer gaat jaarlijks zo’n 2 miljoen ton industriezand en 700.000 kubieke meter ophoogzand winnen

Smals wil het eiland aanleggen om er onder meer een inst allatie op te bouwen die het IJsselmeerzand veredelt en scheidt in ophoogzand voor projecten en industriezand voor beton- en metselmortel. “Het zand wordt na de veredeling niet meteen gebruikt”, zegt directeur Projecten René Meijnen van Koninklijke Smals. “Je moet het ergens opslaan om het te beschermen tegen weer en wind om te voorkomen dat het wegwaait en te nat wordt.” Dat kan volgens hem alleen maar rendabel op een werkeiland.

Smals legt het eiland aan op 5 kilometer uit de kust van Gaasterland zuidelijk van Oudemirdum. Een zandzuiger verwijdert daarvoor de bovenste laag van de winlocatie en stort het elders, zegt projectleider Cor de Nijs van Smals IJsselmeer. “De korrelgrootte van dit zand is te klein om het te kunnen verwerken in mortels.” De ruim 600.000 kubieke meter zand van de toplaag wordt op een diepte van ongeveer 4,70 meter verwijderd. Zodra het eiland 1,80 meter boven het water uitsteekt wordt er een kade van 5 meter hoog op aangelegd. De rest van het eiland wordt versterkt met onder meer een dijk enbeschoeiingen.

Werkeiland

Het plangebied beslaat ruim 250 hectare waarvan 218 hectare feitelijk wordt ontgrond. Het resterende gebied is gereserveerd voor het werkeiland. De landmassa zal in de loop van de tijd groeien. Het zand dat bij de veredeling overblijft wordt buitendijks gestort. Het is in De Nijs’ woorden de bedoeling dat weer en wind van het zand in vorm brengen tot een soort duinlandschap zodra het boven het water uitsteekt.

Het zand wordt tot 60 meter diepte gewonnen. Studies bevestigen Meijnens mening dat deze diepte geen verschuivingen en verzakkingen teweegbrengt in de omgeving van de winlocatie. Ook stratificatie, het ontstaan van gelaagdheid in het water van de winput, speelt hier volgens hem geen rol. “Als het verschijnsel al voorkomt dan is dat alleen in putten met stilstaand water. In het IJsselmeer kan het zich niet voordoen omdat het water te veel in beweging is.” Smals IJsselmeer verwacht volgend jaar over de vergunningen en een gewijzigd bestemmingsplan te kunnen beschikken om vanaf 2020 zand te kunnen winnen voor een periode van dertig jaar. Producenten van beton en metselmortel hebben jaarlijks ongeveer 15 miljoen ton industriezand nodig. Dat zand wordt nu nog voornamelijk gewonnen langs de grote rivieren in vooral Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.

Reageer op dit artikel