nieuws

Nijhoff Grindmaatschappij eist openheid over ‘zwartmakerij’

infra Premium

De Nijhoff Grindmaatschappij heeft bij de Raad van State gevraagd stukken van de provincie Overijssel openbaar te maken, waarin het bedrijf wordt “zwartgemaakt”.

De onderneming hoopt stukken te krijgen waaruit blijkt waarom de provincie het bedrijf “dwars zit”. “In persberichten werd Nijhoff negatief afgeschilderd”, aldus advocaat André Gaastra. “Wij willen graag weten of er wel een basis voor die zwartmakerij is. Als de provincie over stukken beschikt waaruit blijkt dat die aantijgingen juist zijn, dan moet ze er mee komen. Als die stukken er niet zijn, dan moet de provincie daar evenzeer helderheid over geven.”

Nijhoff probeert al twee jaar lang om via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de stukken boven water te krijgen. Volgens Gaastra wordt het bedrijf echter “keer op keer met een kluitje in het riet gestuurd”. “Wij hebben veel gekregen, maar naar ons oordeel nog altijd niet waarom is gevraagd. Wij twijfelen er inmiddels ernstig aan of die stukken wel bestaan.”

De onderneming en de provincie liggen al sinds 2002 met elkaar overhoop. Het bedrijf heeft volgens Overijssel duizenden tonnen slib en fijn zand, die ernstig vervuild waren met koper en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), verkocht. Daarom trok de provincie in 2010 de milieuvergunning van het bedrijf in.

Gefrustreerd

Een jaar later besloot de Raad van State dat dit terecht was. Het bedrijf werd stilgelegd. Pogingen om de onderneming te verkopen of anderszins een doorstart te maken, werden volgens Nijhoff gefrustreerd door de provincie.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting eind juli uitspraak doen.

De provincie Overijssel meldde eerder aan Cobouw dat het “geen enkele grond” ziet voor de aantijgingen van het bedrijf.

Reageer op dit artikel