nieuws

Zwavelwaterstofgas in riool biologisch geneutraliseerd

infra

Zwavelwaterstofgas tast het beton van een riolering aan en bezorgt de omwonenden ‘geurhinder’. Uit een in de gemeente Ede bleek dat een biologisch middel het ontstaan van dit ‘rotte eieren’-gas helpt te voorkomen.

Producent A Blue World Company verkoopt het middel onder de naam BM500. Rob Kuis van het Harderwijkse bedrijf noemt het een biostimulant die op een bepaald punt aan het rioolwater wordt toegevoegd en dan over een grote lengte het ontstaan van zwavelwaterstofgas (H2S) voorkomt. Dit gas ontstaat in afvalwater dat langere tijd in de riolering en/of de waterzuivering zit. Het biologische middel is volgens Kuis een milieusparend alternatief voor chemische maatregelen en al dan niet technische voorzieningen als geurmaskeerders, luchtwassers, het afdekken van objecten of het toepassen van actiefkool- en/of compostfilters.

“Toegevoegd aan het afvalwater komt het middel ook op plekken waar beluchting geen effect heeft”, zegt Kuis. Beluchting is in zijn ogen ook weinig duurzaam, omdat het flinke installaties vergt die op krachtstroom draaien. Chemische middelen zijn volgens hem vanuit het milieu gezien helemaal uit den boze.

Klachten

De gemeente Ede kreeg van onder andere de bewoners van de Nieuwe Kazernelaan/N224 Arnhemseweg klachten over stank uit het riool. De ingenieurs van Arcadis kregen daardoor de gelegenheid om de oorzaak van het ongenoegen als experiment te bestrijden met BM500. Dat gebeurde in het rioolgemaal Zuid Ginkel aan de N224 Arnhemseweg. “Metingen tonen aan dat het middel tot ruim 3,5 kilometer van de locatie waar het met het afvalwater wordt gemengd, het ontstaan van H 2 S, methaan en zwavel beperkt”, zegt projectleider Derjan Welleweerd van de vestiging Apeldoorn van het ingenieursbureau.

De vloeistof is pH-neutraal en zet door middel van een biologisch proces, volgens Welleweerd een anaërobe situatie om in een gewenste aërobe situatie. De dosering is na een nulmeting afgestemd op het debiet, de samenstelling van het afvalwater en de H 2 S-concentratie nabij het lozingspunt. De biostimulant werd in een verhouding van 1:3000 toegevoegd, wat overeenkomt met 300 milliliter op een kubieke meter afvalwater. De tweede meetperiode wees uit dat op die manier ongeveer 97 procent van de ongewenste stoffen was omgezet, zegt Welleweerd. “De gemiddelde H 2 S-concentratie verminderde van 60 naar 2 ppm.”

De proef in Ede is wat Kuis en Welleweerd betreft geslaagd. “De emissie is in de testperiode teruggebracht tot een acceptabel en door de gemeente Ede gewenst niveau.” Andere gemeenten hebben inmiddels laten weten ook interesse te hebben in deze aanpak. Arcadis en A Blue World Company brengen BM500 wereldwijd onder de aandacht als oplossing om het ontstaan van H2S in de riolering tegen te gaan. Mede daardoor kunnen de beheerders onderhoud en vervanging uitstellen.

Reageer op dit artikel