nieuws

Zonnestroomfietspad krijgt vervolg

infra Premium

Zonnestroomfietspad krijgt vervolg

Het fietspad met een wegdek met geïntegreerde zonnecellen bij Krommenie levert meer stroom op dan gedacht. Volgend jaar krijgt de opvallende proef een vervolg met een verbeterde versie.

Het SolaRoad-fietspad langs de N203 werd in november geopend door minster Kamp en trok nationaal en internationaal veel belangstelling. Aanvankelijk presteerde het fietspad zoals verwacht kon worden op basis van de laboratoriumtests en modelberekeningen. Maar naarmate de zon dit voorjaar steeds hoger kwam te staan namen de opbrengsten sterker toe dan verwacht. In het eerste half jaar wekte het 70 meter lange stuk fietspad zo´n 3000 kilowatt op, voldoende om een eenpersoonshuishouden een jaar van elektriciteit te voorzien. Er was gerekend op zo’n 2500 kilowatt.

Consortium SolaRoad heeft de PV-panelen aangebracht op betonnen platen die mechanisch zijn gekoppeld en aan de bovenkant worden beschermd door een glaslaag van een centimeter dikte. De opbrengst van die combinatie werd vooraf ingeschat op 50 tot 70 kilowatt per vierkante meter per jaar, maar dat valt dus iets hoger uit. Maar aan de 100 kWh/m2/j die dezelfde cellen op een dak zouden opwekken komen ze bij lange na niet. Daar zijn volgens Sten de Wit van SolaRoad een aantal oorzaken voor. De cellen in het fietspad liggen horizontaal en vangen daardoor minder zonne-energie dan de schuingeplaatste panelen op daken. Daarnaast absorbeert de beschermende glasplaat aan de bovenkant wat licht, temeer omdat die is voorzien van een coating die zorgt voor een stroef oppervlak. Ook worden de panelen op het fietspad sneller vies en worden ze geregeld in de schaduw gezet door passserende fietsers. “Maar al die factoren hebben we blijkbaar te conservatief ingeschat”, constateert De Wit verheugd. Hij is blij dat de gebruikers eigenlijk niks merken van het bijzondere karakter van het fietspad. “Vooraf deden er allemaal spookverhalen de ronde dat mensen er geen gebruik van zouden durven maken uit angst dat ze zouden uitglijden of hun banden lek zouden rijden aan rondzwervende glassplinters. Maar die verhalen verdampten na de ingebruikname snel.”

De Wit en de mede-initiatiefnemers van SolaRoad zien nog mogelijkheden voor verbetering. Bij de aanleg van het proefvak bij Krommenie is een stuk van 30 meter open gelaten om later een verbeterde versie aan te brengen. “Misschien dat we experimenteren met een ander type zonnecellen dan de standaardblauwe polykristallijne zonnecellen die nu zijn toegepast. De toplaag wordt sowieso vernieuwd want afgelopen winter vroor een deel kapot.”

Commercieel

Naast TNO en de provincie Noord-Holland zijn Ooms Civiel en Imtech partners in SolaRoad. De Wit verwacht dat het consortium over een jaar of vijf over e en commercieel product beschikt. De terugverdientijd van de extra kosten zal dan met 15 jaar nog steeds wel hoger liggen dan die van zeven tot acht jaar voor PV-panelen op daken nu.

Maar omdat je bij wegen met heel andere typen opdrachtgevers te maken hebt, hoeft dat volgens De Wit geen probleem te zijn. “We verwachten dat overheden eerder bereid zijn dergelijke investeringen te doen omdat ze ook de verplichting hebben om het energieverbruik terug te dringen. We zien vooral een grote markt bij gemeenten. Van de 140.000 kilometer weg in Nederland is 120.000 kilometer bij hen in beheer. Zij beschikken dus over een schat aan oppervlak dat we een tweede functie kunnen geven, zonder de hinder voor weggebruiker of omgeving die een energiebron als windenergie met zich meebrengt.”

Reageer op dit artikel