nieuws

Opeenstapeling missers bij verdubbelen N62 Zeeland

infra

Opeenstapeling missers bij verdubbelen N62 Zeeland

De verdubbeling van de Sloeweg in Zeeland valt tussen 19 en 
30 miljoen euro duurder uit dan gepland. De provincie richtte het Task Force Team Sloeweg (TFT) op om de gang van zaken te onderzoeken. Het rapport schetst het beeld van een opeenstapeling van missers.

De plannen voor de verbreding van de Sloeweg, de verbinding tussen de A58 met de Westerscheldetunnel en onderdeel van de N62, dateren uit de jaren 2008-2011. Een jaar later was het ontwerp van de weg tot in detail bekend, in 2013 begon de aanbestedingsprocedure. Die werd gewonnen door Boskalis. Kort nadat de onderneming in 2014 begon met de voorbereidende werkzaamheden, bleek er van alles mis te zijn. Het bestek dat een extern ingenieursbureau maakte, bevatte onvolkomenheden, onder meer met betrekking tot de ontwerpen van de kunstwerken en het geotechnisch vooronderzoek. En er was nog meer loos. “Ook de door de provincie ter beschikking gestelde tekeningen waren niet van voldoende detailniveau om het werk uit te kunnen voeren”, stelt het team. Voorts waren bestek en tekeningen met elkaar in strijd en lukte het de provincie niet de noodzakelijke verleggingen van kabels en leidingen op tijd voor elkaar te krijgen.

Malaise

De missers waren van dien aard dat Boskalis niet met het werk kon beginnen. En het einde van de malaise was nog niet in zicht. Zo waren bepaalde onderdelen van kunstwerken technisch niet uit te voeren zoals het ingenieursbureau ze had bedacht, moesten er nog tweehonderd boringen en 35 onderzoeken aan funderingsmateriaal plaatsvinden om inzicht te krijgen in plaatselijke verontreinigingen, en kwam de planning van de voorbereidende werkzaamheden onder grote druk te staan.

De problemen zijn volgens de onderzoekers te wijten aan missers bij de organisatie en de structuur van het project. Om dat in de toekomst te voorkomen doen zijuiteenlopende aanbevelingen.

Zo adviseren zij onder meer een duidelijke keuze van de besteksvorm. Een andere aanbeveling is grote zorgvuldigheid bij de aanbestedingsprocedure. “Zeker in de huidige marktsituatie is sprake van overlevingsdrang bij aannemers”, waarschuwt de taskforce. Opdrachtgevers moeten daarom extra zorgvuldig zijn. “Maak gebruik van bewezen tendertechnieken, ga niet experimenteren met aanbestedingsvormen zoals elektronische veiling, die daarvoor minder geschikt zijn.”

Gedeputeerde Staten laten weten de adviezen te omarmen. Om kosten te besparen, wil het college de ontwerpen van diverse aansluitingen wijzingen. In het bijzonder op het ontwerp van het knooppunt bij de Westerscheldetunnelweg valt te besparen zonder afbreuk te doen aan de doelstelling een betere doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen. Ook kondigt het college maatregelen aan om bij andere projecten vergelijkbare problemen te voorkomen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels