nieuws

Bouwfoto van de Dag: Dijkverbetering Werkendam

infra Premium

Bouwfoto van de Dag: Dijkverbetering Werkendam

Aannemerscombinatie Martens en Van Oord/De Klerk Waterbouw voert in Werkendam voor Waterschap Rivierenland het dijkverbeteringsproject Merwededijk uit.

Onderzoek wees uit dat de dijk over een lengte van ruim 500 meter niet stabiel genoeg is. Wanneer de waterstand in de rivier erg hoog is, bestaat de kans dat de dijk verzakt. Het dijkvak is in de jaren tachtig ook al eens aangepakt. Aan de rivierzijde van de bestaande dijk wordt een nieuwe dijk aangelegd en over een deel van het traject wordt een (combi)damwand aangebracht. De bestaande dijk wordt deels afgegraven en doet dienst als steunberm. Het grondlichaam voor de nieuwe dijk is in 2014 aangelegd. De voortgang van het werk is te volgen via de webcam.  http://webcam.mapgear.nl/dijkverbetering_werkendam.

Reageer op dit artikel