nieuws

Bomen vragen omgekeerde aanpak bij herstel historische kademuren

infra

Bomen vragen omgekeerde aanpak bij herstel historische kademuren

“Een dergelijke constructie, een omgekeerde L-wand op palen over een bestaande kademuur heen, is heel ongebruikelijk. Dat zie je nergens in Nederland.”

Ben van Hees van Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen uit Nieuwegein werkt aan de Oude Haven in het historische centrum van Schoonhoven aan een niet-alledaags project. Het bedrijf herstelt daar in totaal circa 300 meter kademuur aan beide zijden van het water. Eén zijde is nu gereed en het werk aan de overkant is begonnen.

De bovenste 1,5 meter kademuur wordt in zijn geheel vernieuwd. Dit gedeelte staat boven op de historische kademuur die stamt uit de veertiende of vijftiende eeuw, toen Schoonhoven is ontstaan. De oude muur staat op houten palen, waarvan de staat niet bekend is. “Het is een broos geheel. Maar dit gedeelte heeft dusdanige archeologische waarde dat het bewaard moet blijven. Het is een Rijksmonument”, vertelt gemeentelijk projectleider Jules Nieuwenbroek. Ter vervanging van het te slopen bovenste gedeelte van de kademuur zou aan de landzijde een L-vormige betonnen wand worden gestort, over de oude kademuur heen. Nieuwenbroek: “Dat de muur dan niet zichtbaar meer is onder het beton, is geen probleem. De eis is dat het behouden blijft.”

Complicerende factor in het project vormden echter de kastanjebomen op geringe afstand van de kade. In het oorspronkelijke plan zouden deze bomen, waarvan een aantal sowieso niet gehandhaafd kon blijven vanwege de slechte staat waarin ze verkeerden, worden gekapt. Tegen dit plan van de gemeente Krimpenerwaard, opdrachtgever van het werk, kwam echter veel verzet vanuit de bevolking. Daarop heeft het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam een nieuw plan gemaakt, waarin uiteindelijk negentien bomen konden blijven staan.

Dit had wel tot gevolg dat de aannemer niet, zoals gebruikelijk, de L-wand vanaf de kade kon maken. Er moest met behulp van stalen damwanden een bouwkuip in het water worden gemaakt om de omgekeerde L-wandconstructie te kunnen storten. Om die te dragen heeft de aannemer om de 2,5 meter 13 tot 14 meter lange stalen buispalen de waterbodem ingeschroefd.

De nieuwe kade, die een afwerking van baksteen krijgt, steunt uiteindelijk niet op de oude kade, maar vormt een op zich staande constructie. Wel wordt de wand aan de landzijde om de 18 meter door twee extra palen ondersteund.

Ben van Hees: “Het is dus voor ons een omgedraaide constructie, waarvoor we onder andere veel wapening in het beton moeten toepassen. Een constructie vanaf de landzijde had in principe lichter uitgevoerd kunnen worden. Ook hadden we in dat geval met lichtere buispalen toe gekund.”

Hoe de kastanjebomen uit de strijd komen, is volgens Nieuwenbroek nog ongewis, maar enkele zijn in ieder geval al weer aan het uitlopen. Het project wordt deze zomer opgeleverd.

Reageer op dit artikel