nieuws

Waterbouw heeft baat bij handhaven waterschappen

infra

Waterbouw heeft baat bij handhaven waterschappen

Als provincies het takenpakket van waterschappen overnemen, zijn negatieve consequenties te verwachten voor zowel de bedrijfstak waterbouw als voor de waterveiligheid. Dat zeggen verschillende partijen tegen Cobouw aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen.

Het risico bestaat dat op termijn de waterveiligheid in het geding komt doordat met het opheffen van de waterschappen een specialisme verloren gaat, laat Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, weten. Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers, prijst de samenwerking tussen hoogheemraadschappen en de natte aannemers. “Voor ons zijn het bijzonder goede gesprekspartners en daaraan hebben we behoefte. Bovendien zijn de waterschappen ook voor de kleine en middelgrote waterbouwers ontzettend belangrijke opdrachtgevers.”

Als hun taken door provincies worden overgenomen is het onduidelijk hoe de contacten tussen waterbouwers en dijkbeheerders verder zullen verlopen. “We weten wat we hebben, maar we weten niet wat we krijgen als de waterschappen worden opgeheven”, zegt Lokkerbol. Duidelijk is voor hem wel dat het beheer van onder meer dijken bij het opheffen van de waterschappen meer dan nu onderdeel wordt van een politiek spel. Glas bevestigt dat vermoeden. “Een dijk heeft geen stem”, zegt hij. “En als politicus richt je je op partijen die wel een stem hebben. Dat gaat ten koste van de aandacht, de professionaliteit en de budgetten voor waterbeheer. Het betekent minder geld voor beheer en onderhoud en dus minder omzet voor de bouw.”

Waterschapspoliticus Hans Middendorp, auteur van een boek over waterschappen: “Het zal voor provincies een grote omschakeling worden om de taken van de hoogheemraadschappen over te nemen. Wat dat precies gaat betekenen voor de waterbouwers is onduidelijk. Wel staat voor mij vast dat de deskundigheid van de waterschappen overeind moet blijven.”

In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is opgenomen dat waterschappen zullen opgaan in de provincies. Minister Schultz (infrastructuur) besloot echter om de bestuurslaag toch te handhaven. Vanwege de aanstaande verkiezingen is de kwestie niettemin weer actueel. Peilingen wijzen op winst voor politieke partijen die voorstander zijn van het opheffen van de bestuurslaag, zoals D66, PVV en SP. Daarnaast herleeft in de provincie Zeeland de discussie over het doen opgaan van de waterschappen in de provincie.

Lees verder het interview: ‘Waterschappen moeten zich meer profileren’

Reageer op dit artikel