nieuws

Speciale mortel herstelt aangetaste betonnen rioolbuis

infra Premium

Speciale mortel herstelt aangetaste betonnen rioolbuis

Tot op het staal was de influentleiding van Waterschap Brabantse Delta in Breda op sommige plekken aangetast door zwavelzuur. Aannemer Otjens Groep Breda en toeleverancier Master Builders Solutions van BASF herstelden in zestien dagen met een speciale mortel de manshoge 2,1 kilometer lange betonnen leiding met een oppervlak van ruim 7300 vierkante meter.

‘Biogene zwavelzuuraantasting’ heethet verschijnsel waardoor de Bredase leiding getroffen was. “Dat doet zich in elke rioolleiding voor”, zegt Maurice Otjens van de uitvoerende aannemer, en het ontstaat uit het afvalwater dat door de leiding stroomt. Waar dat toe kan leiden ondervond Brabantse Delta in 2011 toen in Bath een betonnen influentleiding door zwavelzuuraantasting kapot ging. Voor het waterschap was dat de aanleiding om de inspectie van betonnen rioolwaterleidingen op te voeren. Uit die inspecties bleek dat renovatie de 2,1 kilometer lange en 1,90 meter hoge influentleiding wel goed zou doen.

Brabantse Delta liet daarvoor vijf opties doorrekenen. Betonrenovatie bleek daarvan het goedkoopst. Andere methoden vielen volgens het waterschap tot 25 keer duurder uit; niet in de laatste plaats omdat voor onder meer de buis-in-buismethode een bypass-bemaling moest worden aangelegd. Dat is een kostbare methode, zegt projectleider Luc van Dongen van het waterschap: “want om een lengte van 200 meter te overbruggen heb je een noodleiding van 600 meter lang nodig.”

Otjens renoveerde telkens in 36 uur een lengte van 250 meter leiding, de afstand tussen twee mangaten. Daarvoor waren zestien dagen uitgetrokken met telkens een dag per week. Voor de afsluiting pompte de gemeente zoveel mogelijk rioolwater weg. Daarna werd het onder handen te nemen gedeelte afgesloten en het afvalwater tijdelijk elders in het rioolstelsel opgeslagen. De manshoge buis werd met water onder een druk tot 1000 bar schoongemaakt. Op de nog natte ondergrond werd chemisch resistent spuitbeton aangebracht. Die moest snel uitharden omdat het segment aan het eind van de dag weer ingebruik moest komen. De mortel is in een grote laagdikte aan te brengen en hecht ook snel boven het hoofd van de applicateurs. En het materiaal compenseert ook krimp.

De markt biedt nog geen ruime keuze aan geschikte mortels, zegt Van Dongen. Onderzoek leerde dat de mortel Master Emaco S 488 van BASF het best voldeed. Al na een paar uur kon de afwerking uit dit product worden belast met zuur rioolwater met een pH-waarde van 2 tot 3. Het aanbrengen bleef desondanks een flinke klus, zegt Otjens. “Er waren ruim vijftig mensen bij betrokken.”

Traditie

De aannemer zette daarmee eigenlijk een familietraditie voort. Otjens: “In 1962 is de leiding door mijn vader aangelegd. Dankzij een 2k epoxy-coating bleef het beton 52 jaar bestand tegen zwavelzuur.” Op het resultaat werd toendertijd vijf jaar garantie afgegeven. De aannemer gaat ervan uit dat de gerenoveerde leiding in elk geval weer tien jaar meegaat.

Brabantse Delta had nog geen ervaring opgedaan met deze renovatiemortel. Het waterschap liet wel eerder een stuk leiding van 200 meter lang renoveren met glasvezelversterkte kunststof. Van Dongen verwacht de mortelmethode vaker te kunnen toepassen in manshoge buizen. Die bieden volgens hem namelijk voldoende ruimte aan de applicateurs. “In kleinere buizen lukt dat moeilijker omdat daar geen mensen in kunnen.”

Projectgegevens

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

Aannemer: Otjens Groep Breda

Toeleverancier: Master Builders

Uitvoering project: September tot december 2014

Reageer op dit artikel