nieuws

Opeenstapeling van grote projecten

infra Premium

Opeenstapeling van grote projecten

Elk kwartaal een nat of droog pps-project op de markt, stond Rijkswaterstaat voor ogen. Programmadirecteur Wies Vonck had zijn sluizenplanning netjes afgestemd met de ‘droge’ opdrachtenstroom. Toch dreigt in 2015 een ‘tenderprop’ van grote projecten te ontstaan.

In 2012 was sprake van een absolute dip in de opdrachtenstroom. Dit jaar is het tij volledig gekeerd en nu stapelen de opdrachten zich op. “Het zijn niet alleen de pps-sluizen maar ook enkele andere grote MIRT-projecten, waaronder het Zuidasdok. Daarnaast komt ProRail met enkele grote opdrachten zoals het nieuwe station in Driebergen-Zeist en de spoorverdubbeling bij Leeuwarden en ook provincies zetten enkele projecten boven de 100 miljoen op de markt”, somt commercieel directeur infra Alexander Heeren van Besix op. Samen met Wies Vonck was hij woensdag gastheer van de marktbijeenkomst van het sluizenprogramma waarin alle onderwerpen in een open sfeer op tafel mochten komen.

Heeren heeft afgelopen week al een board meeting achter de rug over de strategische keuzes voor volgend jaar zomer. “Je staat liever met twee partijen aan de eindstreep dan met negen, dus het bepalen van je kansen en keuzes is cruciaal voor elke onderneming. De crux is om op tijd te beginnen en met de beste mensen aan de start te verschijnen. Je krachten verdelen en twee keer half een tenderprocedure doorlopen is tot mislukken gedoemd voor beide kanten, dus is het logisch om er een te kiezen en daar vol voor te gaan”, zet Heeren de strategie van Besix, die veel breder geldt in de bouwwereld, uiteen.

“Tot 2009 heeft een aantal partijen zich ‘volgekocht’ om maar werk te hebben, maar die tijd is voorbij. Bij de eerste pps’en, zoals de A59, waren partijen nog voorzichtig en aftastend. Daarna volgde de periode van megaprojecten als de Coentunnel en A15 Maasvlakte-Vaanplein waarvan omvang en complexiteit wel erg groot zijn. Nu zie je weer een kentering van voorzichtigheid en spreiden van risico’s”, schetst Heeren in een notendop de marktsituatie.

Offertekosten

De meest recente EIB-cijfers bevestigen het beeld dat 80 procent van de grote bedrijven in 2014 inschrijvingen heeft laten lopen, omdat de kansen op succes te klein werden geacht. De offertekosten wegen niet op tegen de kans op het binnenhalen van het project. Het landschap is afgelopen twee jaar drastisch veranderd: partijen die aanvankelijk los inschreven, zoeken elkaar op – zoals BAM en VolkerWessels – of haken helemaal af en zetten de troeven elders in. Het sluizenprogramma dreigt daarvan de dupe te worden. Er leven zorgen over het aantal inschrijvers voor de komende drie aanbestedingen: Eefde, Afsluitdijk en Terneuzen.

Ongelukkig genoeg komen die waarschijnlijk alledrie nog dit jaar op de markt, waardoor de tenderdruk wel erg hoog oploopt. Eefde en de Afsluitdijk zijn dbfm-projecten, Terneuzen een d&c-contract, maar het betreffen alle drie complexe projecten waarin veel reken- en tekencapaciteit gaat zitten. Drie jaar geleden zette Rijkswaterstaat het sluizenprogramma op als een logische dakpan-constructie, waarbij zes projecten vloeiend in elkaar zouden overlopen. Maar door procedures en vertragingen dreigt nu toch een prop te ontstaan.

Desondanks maakt Vonck tevreden de tussenbalans op: “De meerwaarde van de combinatie van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud heeft zich ook voor de natte sector op papier bewezen. De markt is goed ingesprongen op onze vraag en komt met mooie innovaties. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we buiten nog moeten beginnen. De voorbereidingen in Limmel zijn in volle gang, maar pas in 2034 is echt de eindbalans op te maken.”

Zo lang kan het sluizenprogramma niet wachten, maar ook tussentijds zijn al lessen geleerd. De projectmanagers van de sluizen treffen elkaar op regelmatige basis om ervaringen uit te wisselen, ook de lijntjes met de markt worden kort gehouden.

Alle partijen ervaren de dialooggesprekken tot op heden als constructief en effectief, maar hier en daar klinkt wat gemor over het hoge aantal dialooggesprekken. “Idealiter tref je elkaar een keer per vijf weken.” Vonck is van plan om bij nieuwe aanbestedingen geen risicobeheersplan meer te vragen, maar een risico- en kansenplan. “Daarmee schep je nog meer ruimte voor de markt om nog onbenutte kansen te benutten. Bij een risicobeheersplan ligt de nadruk wel erg op dreigende tegenvallers en de maatregelen om die te voorkomen. Door ook ruimte te geven voor kansen kunnen nog extra optimalisaties worden gevonden.”

Marktconsultatie Sluizenprogramma

• performance regime

• risicoverdeling

• projectevaluaties

• Strategisch Inkoopplan Beweegbare Bruggen, Stuwen en Sluizen

• leren van en met elkaar

• kennismanagement

Projecten Sluizenprogramma

• keersluis Limmel

• tweede kolk Eefde

• derde kolk Beatrixsluis

• zeetoegang IJmond

• zeesluis Terneuzen

• Afsluitdijk (volgend)

Bron: Rijkswaterstaat. 

Reageer op dit artikel