nieuws

Baggeraar Boskalis boert goed op de Nederlandse markt

infra Premium

Baggeraar Boskalis boert goed op de Nederlandse markt

Boskalis zag zijn omzet op de Nederlandse markt in 2014 groeien naar 552 miljoen euro (2013: 489 miljoen euro) terwijl de totale concernomzet ongeveer gelijk bleef.

Dockwise telde voor het eerst volledig mee in de cijfers van Boskalis en droeg daarmee een extra kwartaal bij ten opzichte van 2013. Topman Peter Berdowski relativeerde een autonoom lichte omzetdaling met plussen zoals de goede vlootbezetting. Daarnaast bleef onder de streep een recordbedrag over.

De nettowinst kwam uit op 490 miljoen euro (2013: 366 miljoen euro). Nog flink meer dan het bedrag (450 miljoen euro) dat werd genoemd bij de verhoging van de winstverwachting een klein half jaar geleden. Een reeks bijzondere posten leidde zoals gezegd tot het nieuwe winstrecord. De baggertak boekte forse afwikkelresultaten op oude projecten. De sleep- en bergingstak deed dat op een aantal oude bergingsprojecten. Dockwise wist bijzondere opbrengsten te realiseren uit annulerings- en vertragingsvergoedingen.

De hogere winst is onder meer aangewend voor een verdere versterking van de financiële positie van het bedrijf. Zo is de solvabiliteit verder verbeterd. Deze ligt nu op 53 procent.

Meer omzet in Nederland, minder daarbuiten, is het algemene beeld. Zowel in overig Europa als de rest van de wereld werd volume ingeleverd. In Nederland zorgde onder meer de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering voor veel werk, naast enkele kleinere suppleties op andere kustlocaties. In de Rotterdamse haven was het met onderhoud aan de Europoort-vaargeul een belangrijk werk. In de droge infra wordt gewerkt om een omslag te maken van relatief veel kleine werken naar minder maar wel grote werken.Zoals het omvangrijke SAAone-project (snelweg A1-A6), waarvan de uitvoering in volle gang is. De verdere transformatie van het in 2011geacquireerde MNO Vervat, dat kleine werken minder schuwde, moet leiden tot het beoogde doel.

Reageer op dit artikel